แบบสมัคร "ติวสอบ ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ + ปกติ) ปี 2555

"ติว 1 ครั้ง ใช้สอบได้ทั้ง สอบปกติ และ กรณีพิเศษ"

(ติวตามหลักสูตรสอบ ของ สพร.) ติวโดยตรงกับ ผอ.นิกร เพ็งลี ติวตามหลักสูตรที่ สพร.กำหนดปี 2555
ภาค ก ความรอบรู้ ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
ภาค ข ประวัติและผลงาน
ฟรี...เอกสารสรุปย่อทีละเรื่อง +ตัวเต็ม+ อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด และไฟล์ข้อมูลตัวเต็มทุกเรื่องที่ย่อในวันติว + คลังข้อสอบ + คลังข้อมูล + ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี (ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
ค่าลงทะเบียน 2 วัน = 1,600 บาท/คน (ติวตามหลักสูตรสอบ ของ สพร.)
(ลงทะเบียน 08.00 น. อบรม 09.00-17.00 น. 2 วันเต็ม = สั้น-ง่าย - ให้พลัง = มีเทคนิคจำ - เก็งข้อสอบ = ดูแลจนท่านเข้าห้องสอบ)
***รับจำนวนจำกัด เพียง 50 ท่านเท่านั้น***
สงสัย โทรสอบถาม 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC)

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question