สมัคร บีเอ็มพาส 2019 (BM PASS 2019)
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ และสมาชิก BM ไม่จำเป็นต้องสมัคร หากต้องการใช้สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมในนามองค์กร)
เงื่อนไขการสมัครและการใช้งาน :
* หมดอายุ 31 ธ.ค. 2562
* ใช้สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมกับทางหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามเงื่อนไขกิจกรรมที่กำหนดเท่านั้น
* ไม่สามารถขอคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
* สมัครในนาม **บุคคลธรรมดา** เท่านั้น
* ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น และต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการลงทะเบียนเข้างาน
BM PASS 2019 (Valid Till 31 Dec 2019)
Tittle *
Name - Lastname (English) *
Fill in English
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
กรอกภาษาไทย
Your answer
วัน / เดือน / ปีเกิด (ค.ศ.) : (Date of Birth) *
เช่น 31/01/1980
Your answer
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน (ID No., or Passport No.) *
Your answer
สัญชาติ (Nationality) *
Required
เบอร์โทรศัพท์มือถือ (Mobile No.) *
Your answer
E-mail (1) เจ้าของบัตร *
Your answer
E-mail (2) ผู้ประสานงาน
Your answer
บริษัท หรือ ที่ทำงาน (Company / Office Name) *
Your answer
ราคาค่าบัตร BM PASS *
• สมัครในนาม **บุคคลธรรมดา** เท่านั้น, ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น, และต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการลงทะเบียนเข้างาน
1. ชื่อ/ที่อยู่ **สำหรับการออกใบเสร็จรับเงิน** *
หากไม่ระบุ จะออกตามชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร ตามที่ระบุในใบสมัคร
Your answer
2. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service