SAA national Aikido seminar, M.Quaranta 16.-17. 11. 2019 in Vsetin
Registrační formulář: Národní Aikido seminář SAA, M. Quaranta 16.-17. 11. 2019, Vsetín
First name: *
Jméno:
Your answer
Last name: *
Příjmení:
Your answer
E-mail: *
Your answer
Dojo name: *
Název dojo/klubu:
Your answer
Rank: *
Kyu/Dan:
I´m meber of Aikido organization/association: *
Jsem členem Aikido organizace/asociace:
I would like to sleep on tatami in sports hall (sleeping-bag is required, 50 CZK (2 €) / night): *
Chci přespat na tatami ve sportovní hale:
Required
Notes:
Poznámky:
Your answer
Souhlas se zpracováním osobních údajů. *
Souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona 110/2019 Sb. a podle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzický osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takovýchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů). Poskytnutím osobních údajů v rozsahu vyplněné přihlášky čestný člen jako dotknutá osoba dobrovolně uděluje oddílu SKP Aikido Vsetín jako provozovateli souhlas se zpracováním všech mých poskytnutých osobních údajů. Organizátor je oprávněný zpracovávat osobní údaje dotknuté osoby za účelem organizování tréninků, seminářů, archivace dosáhnutých sportovních výsledků, přiřazení platby k přihlášce v době trvání členství dotknuté osoby v SKP Aikido Vsetín. Dotknutá osoba má právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům, které se ji týkají, právo na jejich opravu, nebo vymazání anebo omezení zpracování, právo namítat proti zpracování a právo na přenosnost údajů. Dotknutá osoba je oprávněna kdykoli svůj souhlas odvolat bez toho, aby to mělo vliv na zákonnost zpracovávání založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. V odůvodněných případech má dotknutá osoba právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Právo kdykoli odvolat souhlas, a to i před uplynutím doby, na kterou byl tento souhlas udělený, může dotknutá osoba uplatnit následujícími způsoby: a) emailovou zprávo zaslanou na danek.roman@aikidovsetin.cz; b) telefonicky na +420 732 100 713. Osobní údaje, jejichž poskytnutí je dobrovolné, budou uchované po dobu platnosti souhlasu a nebudou zpracovávané za jiným účelem, než na který byly získány. Osobní údaje se neprofilují, neposkytují třetím stranám a nedochází k přenosu do jiného státu.
Souhlas se cvičením na semináři *
Prohlašuji, že cvičím na vlastní zodpovědnost a v případě úrazu si nebudu uplatňovat žádnou finanční ani nefinanční kompenzaci od SKP Aikido Vsetín.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service