แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการต่อการปฎิบัติงานของข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณาติกช่องคำตอบที่เลือก
1.เพศ *
2.อายุ *
3. สถานะของผู้รับบริการ *
4.กลุ่มงานที่มาติดต่อ (ตอบได้มากกว่า 1 งาน) *
Required
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการติดต่อราชการศาลยุติธรรม เลือกติ๊กลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ความพึ่งพอใจ มีทั้งหมด 5 ระดับ
1 พอใจมาก 2 พอใจ 3พอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ 4 ไม่พอใจ 5 ไม่พอใจมาก
1.ด้านการให้บริการของพนักงานต้อนรับประจำศาล *
ถ้าเป้นโทรศัพท์มือถือให้พลิกโทรศัพท์เป็นแนวนอนเพื่อให้เห็นข้อมูลครบทุกตัวเลือก
1 พอใจมาก
2 พอใจ
3 พอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ
4 ไม่พอใจ
5 ไม่พอใจมาก
1.1 เมื่อท่านมาติดต่อราชการมีพนักงานต้อนรับประจำศาลปฎิบัติหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล ตอบปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ
1.2 ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติงาน
2.ด้านกระบวนการติดต่อราชการศาลยุติธรรม *
1 พอใจมาก
2 พอใจ
3 พอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ
4 ไม่พอใจ
5 ไม่พอใจมาก
2.1 การประชาสัมพันธ์ที่แสดงผังขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ติดต่อในแต่ละกระบวนการเข้าใจง่ายและชัดเจน
2.2 ขั้นตอนการติดต่อราชการในแต่ละงานรวดเร็ว
2.3 ความเต็มใจ ความสามารถ และความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
3.ด้านอาคารสถานที่ *
1 พอใจมาก
2 พอใจ
3 พอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ
4 ไม่พอใจ
5 ไม่พอใจมาก
3.1 ป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางของสถานที่ในอาคารเข้าใจง่ายและชัดเจน
3.2 ความสะอาดของอาคารสถานที่
3.3 ความสะดวกของอาคารสถานที่
3.4 การอำนวยความสะดวกและ/หรือให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือ ผู้พิการ เช่น ทางลาด รถวีลแชร์ เป็นต้น
4.ด้านการป้องกันบุคคลภายนอกมาแสวงหาผลประโยชน์มิชอบภายในศาล *
1 พอใจมาก
2 พอใจ
3 พอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ
4 ไม่พอใจ
5 ไม่พอใจมาก
การประกาศหรือมีเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนมิให้หลงเชื่อผู้ที่เข้ามาแอบอ้างว่าสามารถให้ความช่วยเหลือด้านคดีความได้
5.ด้านการป้องกันการทุจริตหรือการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบของข้าราชการฝ่ายตุลาการ *
1พอใจมาก
2 พอใจ
3 พอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ
4 ไม่พอใจ
5 ไม่พอใจมาก
5.1 ช่องทางให้แจ้งพฤติการณ์ทุจริตหรือการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบของข้าราชการ
5.2 ป้ายแสดงเบอร์ติดต่อผู้รับผิดชอบหากพบการทุจริตหรือการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบของข้าราชการ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms