Zgłoszenie na szkolenie - projekt "Bliżej"


Niniejszy formularz stworzony został w ramach projektu "Bliżej". Jego wypełnienie oznacza deklarację udziału w NIEODPŁATNYM szkoleniu przygotowującym do wdrożenia w szkołach innowacyjnego programu lekcji wychowawczych, który zmniejsza gotowość do wykluczania rówieśniczego.

Na szkolenia zapraszamy osoby działające w obszarze edukacji z terenu całej Polski - nauczyciel(k)i, pedagogów/żki, psychologów/żki ze szkół gimnazjalnych, a także do metodyków/czki i osoby pracujące w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Wypełnienie formularza oznacza deklarację udziału w szkoleniu w wybranym terminie w godzinach 8.30-14.00 w Katowicach. Potwierdzenie udziału w szkoleniu i dane organizacyjne prześlemy na podany w formularzu adres e-mail w ciągu dwóch dni od wypełnienia formularza.

Celem projektu "Bliżej" jest stworzenie i wdrożenie w szkołach gimnazjalnych programu lekcji wychowawczych wpływającego na zmniejszenie gotowości do wykluczania jednostek z grupy rówieśniczej. Projekt obejmuje serię działań badawczych, wdrożeniowych i promocyjnych. Program realizowany jest pod patronatem między innymi MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. Więcej o projekcie można się dowiedzieć na stronie www.blizej.org.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image

  Captionless Image

  Captionless Image

  Captionless Image