ОЕ - тест 4
Тест 4 за припрему пријемног испита из предмета "Основи економије"
1. Акумулација капитала се остварује: *
1 point
2. Концентрација капитала је: *
1 point
3. Централизација капитала означава: *
1 point
4. Профит је разлика између: *
1 point
5. Образац за израчунавање цене коштања гласи: *
1 point
6. Доходак од власништва над земљом назива се: *
1 point
7. Доходак власника акције је : *
1 point
8. Камата је: *
1 point
9. Доходак власника обвезнице је: *
1 point
10. Национални доходак је новчани израз за: *
1 point
11. Национални доходак се наменски расподељује на: *
1 point
12. Новац је: *
1 point
13. Вредност робе је: *
1 point
14. Девалвација је: *
1 point
15. Дефлација настаје: *
1 point
16. Монополи су присутни када на тржишту влада: *
1 point
17. Профитна стопа је: *
1 point
18. Образац за израчунавање профитне стопе гласи: *
1 point
19. Екстрапрофит је: *
1 point
20. Ако је тржишна цена једнака цени коштања: *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service