แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ
แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ และนำผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสำรวจ
โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
1. เพศ *
2. อายุ *
3. ระดับการศึกษา *
4. ประเภทผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ *
5. ท่านรู้จักเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ (www.nic.go.th) จากสื่อ/ช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
6. วัตถุประสงค์ของการเข้าใช้งานเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ (www.nic.go.th) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
7. ท่านเข้ามาใช้เว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ (www.nic.go.th) บ่อยเพียงใด *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy