Badanie satysfakcji użytkowników Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu
Szanowna/y Pani/e/,
Prosimy o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety, której celem jest ocena jakości naszych usług. Jej wyniki pomogą nam lepiej dostosować funkcjonowanie biblioteki do potrzeb użytkowników. Prosimy o szczere odpowiedzi, zgodne z Pana/i odczuciami.
Bardzo dziękujemy za poświęcony czas!
W jakim celu odwiedza Pan/Pani zazwyczaj bibliotekę? *
Proszę uwzględnić zarówno osobistą obecność w bibliotece, jak i odwiedzanie strony internetowej. (Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi).
Required
Jak Pan / Pani ocenia całość usług bibliotecznych *
(wg skali od 1 do 5, gdzie: 1 oznacza "bardzo źle" a 5 oznacza "bardzo dobrze").
Jak Pan / Pani ocenia: *
(wg skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza "bardzo źle" a 5 "bardzo dobrze". W przypadku, kiedy Pan / Pani nie korzysta z danej usługi lub biblioteka jej nie oferuje proszę wybrać opcję "ND - Nie dotyczy")
1
2
3
4
5
ND
Warunki lokalowe i czytelność oznakowania w bibliotece
Wyposażenie biblioteki (umeblowanie, dostępność i jakość sprzętu)
Godziny otwarcia
Pracowników biblioteki
Kultura osobista (życzliwość, nastawienie, pomoc)
Kompetencje
Dyspozycyjność
Zbiory drukowane, np. książki, czasopisma (kompletność, przydatność, liczba egzemplarzy, aktualność, itp. w stosunku do oczekiwań)
Zbiory audiowizualne, np. audiobooki, filmy, nagrania (kompletność, przydatność, liczba egzemplarzy, aktualność, itp. w stosunku do oczekiwań)
Zbiory elektroniczne (kompletność, aktualność baz danych, czasopism, książek, itp. w stosunku do oczekiwań)
Zasady wypożyczeń
Czas realizacji zamówienia
Dopuszczalna liczba egzemplarzy
Dopuszczalny okres wypożyczeń
Usługi informacyjne (informacje o zbiorach, wyszukiwanie zbiorów i informacji)
Wydarzenia kulturalne organizowane przez bibliotekę
Ofertę edukacyjną (szkolenia, kursy, warsztaty, seminaria, itp. organizowane przez
Witrynę internetową biblioteki (przydatność, zakres, aktualność i czytelność zamieszczonych informacji)
Możliwości korzystania z komputerów i Internetu dostępnych w bibliotece
Możliwości korzystania z urządzeń kopiujących (np. ksero, drukarki, skanera)
Płeć *
Wiek *
Status użytkownika *
(proszę zaznaczyć wyłącznie jedną, dominującą możliwość)
Jak często korzysta Pan / Pani z usług biblioteki? *
W jakiej agendzie Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu jest Pan/Pani zapisany? *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service