แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
แสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ เว็บไซต์ (https://tbthailand.org/) ด้านรูปแบบ *
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ความสวยงาม
สีที่ใช้
สีและขนาดตัวอักษร
วิธีการแสดงหรือนำเสนอข้อมูล
ง่ายในการใช้งาน
การให้บริการข้อมูลข่าวสารบนเว็บไชต์ *
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
การให้บริการข้อมูลข่าวสารบนเว็บไชต์ โดยรวม
สิ่งที่อยากให้ปรับปรุง และ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service