Enquête activiteiten Benthuizen
Een aantal inwoners uit Benthuizen heeft de uitdaging opgepakt om als Klankbordgroep Activiteiten Benthuizen gewenste activiteiten (bijvoorbeeld op sportief gebied, recreatie, etc.) voor Benthuizen in kaart te brengen. Daar hebben wij uw hulp bij nodig! U, als inwoner van ons mooie dorp, kunt ons helpen te vertolken wat er speelt op het gebied van bestaande activiteiten maar ook meedenken over wat u nog mist aan activiteiten.
Doet u mee? De klankbordgroep werkt nauw samen met het Dorpsoverleg Benthuizen, de ECB, Actief Rijnwoude en andere organisaties.
Aan de hand van de uitkomst van deze enquête wil de Klankbordgroep Activiteiten Benthuizen een gefundeerd en door het dorp gedragen plan van aanpak aan de wethouder aanbieden.
Het college heeft immers in haar coalitieakkoord met de slogan “Groene Stad met lef” met krachtige dorpen/kernen en wijken aangegeven dat zij meer lokale zeggenschap voor de inwoners wil, de zogenaamde “wijkdemocratie”. Die handschoen pakken we dus op.
Vul deze enquête in en laat alle huisgenoten dit ook doen. Zo krijgen we een zo volledig mogelijk beeld. Bij voorkeur zouden we een digitaal ingevulde enquête van u ontvangen.

Liever een papieren enquête invullen? Deze zal huis aan huis worden bezorgd. Inleverpunten: Plus Verheul en Dorpshuis De Tas. Meerdere papieren versies van de enquête nodig? Bij Dorpshuis De Tas kunt u deze afhalen.
1. In Benthuizen zijn er voetbalvelden, een sporthal, tennisvelden en jeu-de-boulesbanen.
.
Vindt u het belangrijk dat deze sportvoorzieningen er zijn?
Ja
Nee
Geen interesse
a. Voetbalveld
b. Sporthal
c. Tennisbanen
d. Jeu-de-boules
2. Benthuizen kent diverse sportverenigingen, ouderenverenigingen, jongerenclubs, evenementenverenigingen en accommodaties (zoals bv Dorpshuis De Tas en Sporthal De Hil).
2a. Zijn er volgens u voldoende verenigingen en accommodaties?
Ja
Nee
Geen mening
Sportverenigingen
Ouderverenigingen
Jongerenclubs
Evenementenverenigingen
Accommodaties
2b. Mist u verenigingen/accommodaties? Zo ja, welke?
Your answer
3. Er zijn op dit moment 5 grotere speelplekken in Benthuizen: Appelgaarde, voetbalkooi bij Emmaplaats, Sportlaan, Spin bij Polderplein, Rotterdambaan.
3a. Zijn er voldoende speelplekken voor kinderen in ons dorp?
3b. Wat voor speelplekken mist u?
Your answer
3c. Waar zouden deze naar uw mening moeten komen?
Your answer
4. In Nederland wordt de ”seniorenspeeltuin" steeds populairder. In een seniorenspeeltuin staan sportapparaten die zich richten op conditie, kracht opbouwen en toenemende flexibiliteit. De meeste apparaten zijn ook geschikt voor gebruik door personen met beperkte mobiliteit of personen die rolstoelgebonden zijn. Ook in Benthuizen neemt de vergrijzing toe.
4a. Zou dit iets zijn voor Benthuizen?
4b. Heeft u suggesties waar deze zou kunnen komen?
Your answer
5. De Stichting Welzijn Ouderen Benthuizen (SWOB) organiseert diverse activiteiten.
Bent u bekend met en/of hebt u deelgenomen aan deze activiteiten?
Niet bekend
Bekend maar niet deelgenomen
Bekend en deelgenomen
Ouderensoos in De Bron
Tafeltje-Dek-Je
Zwemmen voor senioren in Waddinxveen
Zwemmen voor senioren in Zevenhuizen
Kring Mindervaliden (Moed & Durf) bij Allcura
Koersbalclub 55+ in De Bron
6. De Evenementen Commissie Benthuizen (ECB) organiseert diverse activiteiten voor jong en oud in ons dorp.
Bent u bekend met en/of hebt u deelgenomen aan deze activiteiten?
Niet bekend
Bekend maar niet deelgenomen
Bekend en deelgenomen
Hobbyshow in De Hoeksteen
Avondvierdaagse
Koningsdag in het winkelcentrum
Dodenherdenking op de begraafplaats
Bevrijdingsdag op de begraafplaats/De Tas
Kinderwandeltocht
Viswedstrijd bij de van Leeuwenhoekweg
Bietenoptocht
Intocht Sinterklaas
7. Actief Rijnwoude organiseert diverse activiteiten in ons dorp.
Bent u bekend met en/of hebt u deelgenomen aan deze activiteiten?
Niet bekend
Bekend maar niet deelgenomen
Bekend en deelgenomen
Jeu-de-boules op de banen bij De Tas
Wandelgroep vanuit De Tas
Fietsgroep vanuit De Tas
Computerhulp
Burendienst
Klussendienst
Automaatje (ANWB)
Koken voor mannen in de kantine van BSC '68
8. Vrouwen van Nu Benthuizen verzorgt allerlei activiteiten in ons dorp.
Bent u bekend met en/of hebt u deelgenomen aan deze activiteiten?
Niet bekend
Bekend maar niet deelgenomen
Bekend en deelgenomen
Maandelijkse thema-avonden in De Tas
Wandelclub vanuit De Tas
Leeskring Ex Libris
Tuinclub
Eetclub
Excursies
Theaterbezoek
9. De gemeente wil graag in iedere wijk en in ieder dorp een wijk-/dorpshuis.
Wat vindt u van deze stelling?
Hieronder kunt u uw keuze toelichten.
Your answer
10. De Tas is het dorpshuis van Benthuizen.
Kent u Dorpshuis De Tas
11. Buiten de sociaal-maatschappelijke functie heeft Dorpshuis De Tas ook nog commerciële activiteiten.
Bent u bekend met het volgende aanbod?
Ja, en ook wel eens geweest
Ja, maar nooit geweest
Niet bekend
Café
Restaurant
Mogelijkheid tot het houden van recepties
Mogelijkheid tot het houden van feesten
12. Dorpshuis De Tas biedt ruimte aan veel verenigingen en organisaties in Benthuizen. Bent u bekend met en/of hebt u deelgenomen aan de activiteiten van deze verenigingen/organisatie in en rond De Tas?
Niet bekend
Bekend maar niet deelgenomen
Bekend en deelgenomen
Dorpsoverleg Benthuizen
Evenementencommissie Benthuizen (ECB)
TOM in de Buurt
Moed en Durf
Stichting Welzijn Ouderen Benthuizen (SWOB)
Koersbalclub (KCB)
Vrouwen van Nu Benthuizen
De Zonnebloem afd. Benthuizen
Allcura
De 4 kerken
Tennisvereniging BTC
Biljartvereniging
Jeu-de-Boules vereniging
Actief Rijnwoude
Na Arbeid Sport (NAS)
Gemeente Alphen aan den Rijn
Niks Is Onmogelijk (NIO)
Jongerenwerk BOOST
Jongerenwerk JJB
Bevriendingsdag (Benthuizen Ontmoet)
Dartvereniging
Vrienden van het Bentwoud
13. Er gebeurt al veel in De Tas. Toch kan het zijn dat u nog activiteiten mist.
Hieronder kunt u aangeven welke activiteiten u nog graag in De Tas zou zien.
Your answer
14. In Benthuizen is geen bibliotheek meer.
14a. Zou u weer een bibliotheek in Benthuizen willen?
14b. Waar zou deze bibliotheek moeten komen?
15. We hebben al veel aan u gevraagd. Maar misschien wilt u nog iets kwijt of heeft u iets toe te voegen. Dat kan hieronder.
Ik wil nog het volgende kwijt:
Your answer
Tot slot hebben we nog wat algemene vragen voor u.
16. Was u bekend met de Klankbordgroep Activiteiten Benthuizen?
17. Wist u dat de Klankbordgroep gewenste activiteiten in kaart wil brengen?
18. Wat is uw leeftijd?
19. Bent u een
20. Wat is uw postcode (bv 1234 AA)?
Your answer
Dit was de enquête. De Klankbord Activiteiten Benthuizen bedankt u hartelijk voor uw medewerking! De gegevens gebruiken we de komende periode voor het maken van een plan van aanpak. Natuurlijk houden we u daar weer van op de hoogte. We maken het plan bekend via de Gouwe Koerier, de Groene Hart Koerier en www.dorpsoverlegbenthuizen.nl
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy