Potrzeby Szkoleniowe Przedsiębiorstw Przetwarzających Żywność Ekologiczną

Celem niniejszego kwestionariusza jest przekazanie Grupie Sektorowej Przetwórstwa Ekologicznego (IFOAM EU-Group) informacji o potrzebach, tematach i strukturach szkoleniowych.
Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza do dnia 28 lutego 2013.

  Przedsiębiorstwo

  Prosimy wypełnić
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  GODZINY SZKOLEŃ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Które tematy są najważniejsze jeśli chodzi o nowe inicjatywy edukacyjne?

  Prosimy odpowiedzień na pytania na następnych stronach (13), podając ważność każdego tematu.