แบบสำรวจการใช้งานและความพึงพอใจหนังสือแนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.เพศ
2.อายุ
Your answer
3.วุฒิการศึกษา
4.ตำแหน่ง (ระบุ)
Your answer
5.หน่วยงาน
5.1 จากข้อ (5) โปรดระบุชื่อของหน่วยงาน
Your answer
6.ท่านเคยใช้แนวทางการตรวจคัดกรองวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งหรือไม่
7.ท่านเคยใช้แนวทางการตรวจคัดกรองวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งของหน่วยงานใด
Your answer
8.แนวทางการตรวจคัดกรองวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งที่ส่งไปให้ หน่วยงานของท่านนำไปเก็บไว้ที่ใด
9.ท่านทราบหรือไม่ว่าสามารถดาว์นโหลดแนวทางดังกล่าวได้จาก www.nci.go.th
10.ท่านเคยใช้แนวทางการตรวจคัดกรองวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติส่งไปให้หรือไม่
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.คุณภาพวิชาโดยรวม
2.เนื้อหาในผลงานทางวิชาการตรงกับความต้องการ
3.สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
4.ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล มีความหลากหลาย
5.ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล มีความสะดวก
6.ช่องทางการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ
ตอนที่ 3 ความไม่พึงพอใจ
7.โปรดระบุความไม่พอใจของท่าน
Your answer
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
โปรดระบุข้อเสนอแนะ
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms