Operacija 6.4.1. "Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima"
Kako bismo saznali jeste li prihvatljiv prijavitelj za prijavu na natječaj tip operacije 6.4.1., te kako bismo bili u mogućnosti izraditi preliminarnu simulaciju bodovanja, ispunite naš obrazac za dostavu podataka.

Operacija 6.4.1. "Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima"
Iznos potpore: 3.500 EUR - 200.000 EUR
Intenzitet potpore: 70%
Planirano vrijeme objave natječaja: 12/2019

Detaljne informacije o natječaju i uvjetima poslovne suradnje možete saznati na: https://www.novi-projekt.com/l/natjecaj-za-tip-operacije-6-4-1-razvoj-nepoljoprivrednih-djelatnosti-u-ruralnim-podrucjima-najava/

KONZULTANTSKA GRUPA NOVI PROJEKT
• mail: info@novi-projekt.com
• web: www.novi-projekt.com
• fb: Fondovi EU - Bespovratne potpore
Naziv OPG-a/obrta/tvrtke *
Organizacijski oblik subjekta *
Sjedište subjekta (grad/općina i županija) *
Mjesto (grad/općina) ulaganja i točan naziv naselja ulaganja *
Nositelj OPG-a/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva upisana je u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana *
Porez na dodanu vrijednost *
Ekonomska veličina gospodarstva iskazana u EUR (podatak o istoj moguće saznati putem AGRONETA: kartica poljoprivredno gospodarstvo - registri i evidencije - EVPG kalkulator - sumarni prikaz EVPG izračuna) *
Godina upisa subjekta u Upisnik poljoprivrednika (napomena: ne traži se godina upisa u sudski, obrtni ili neki drugi registar; isključivo se unosi podatak o godini upisa u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava) *
Sektor ulaganja *
Ukoliko se ulaganje odnosi na sektor prerade navesti izlazni proizvod prerade *
Stvaranje novih radnih mjesta/očuvanje postojećih *
Stručna sprema i radno iskustvo nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva nositelj aktivnosti *
Prijavitelj djeluje u sektoru ruralnog turizma, prerade ili tradicijskih i umjetničkih obrta i posjeduje rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti za koju planira tražiti potporu *
Prijavitelj djeluje u sektoru usluga i posjeduje rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti za koju planira tražiti potporu *
Prijavitelj ima podmirene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske *
Prijavitelj je pravna osoba i ima najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje *
Prijavitelj je fizička osoba i ima najmanje jednog zaposlenika na poljoprivrednom gospodarstvu kojem se plaćaju doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje *
Kontakt osoba (ime i prezime, funkcija) *
Ukupna vrijednost investicije (iskazana u EUR) *
E-mail adresa za kontakt *
OSTALO (npr. kratak opis poslovne ideje, predmet investicije, itd...)
NOVI PROJEKT CONSULTING d.o.o. usaglašava svoje djelovanje prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR), koja je stupila na snagu 25.05.2018. Vaše podatke koje nam dostavite putem Upitnika koristimo isključivo u svrhu obrade podataka Upitnika i informiranju putem e-maila o rezultatu obrade, kao i informiranju putem e-maila o otvorenim natječajima i natječajima u najavi, te našim uslugama. Dozvoljavam, da NOVI PROJEKT CONSULTING d.o.o., moje osobne podatke, do opoziva, pohranjuje i obrađuje za prethodno navedene potrebe! *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy