ตอบรับเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มคอมพิวเตอร์และงานพิมพ์”
แบบตอบรับการสัมมนา
เรื่อง “การส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มคอมพิวเตอร์และงานพิมพ์”
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 – 14.30 น.
ณ ห้องคริสตัล ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
ชื่อหน่วยงาน *
Your answer
ประเภทสินค้าและบริการ (เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์, เครื่องถ่ายเอกสาร, บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร, ตลับหมึก เป็นต้น) *
Your answer
ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าร่วมสัมมนา ท่านที่ 1 (กรุณาระบุคำนำหน้าชื่อ) *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
โทรศัพท์ *
Your answer
E-mail *
Your answer
ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าร่วมสัมมนา ท่านที่ 2 (กรุณาระบุคำนำหน้าชื่อ)
Your answer
ตำแหน่ง
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
E-mail
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service