พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 สถานภาพ *
1.2 สังกัด *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ต่อการจัดกิจกรรม
2.1 ท่านรู้ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมนี้จากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
2.2 เป็นกิจกรรมที่ทำให้นิสิต บุคลากร และประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย *
2.3 เป็นกิจกรรมทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนในท้องถิ่น *
2.4 ความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมในครั้งนี้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข
3.1 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ
Your answer
3.2 กิจกรรม/รูปแบบที่อยากให้จัดเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms