ฟอร์มใช้บริการถึงสถานที่ (Onsite Service Request form)

ฟอร์มใช้บริการถึงสถานที่ (Onsite Service Request form)
Email address *
วัน / เดือน / ปี *
Your answer
ชื่อหน่วยงาน *
Your answer
แผนก *
Your answer
หน่วยงานตั้งอยู่บริเวณอาคาร *
Your answer
ชั้น *
Your answer
ผู้แจ้ง *
Your answer
โทร. *
Your answer
มือถือ *
Your answer
ผู้ใช้งาน
Your answer
โทร
Your answer
มือถือ *
(กรุณาระบุชื่อผู้ใช้งานและเบอร์โทรของผู้ใช้งานให้ละเอียด เพื่อพนักงานบริการสามารถ สอบถามอาการเสียอย่างละเอียดหรือนัดหมายวันเวลาที่จะเข้าไปบริการได้)
Your answer
อุปกรณ์ *
ระบุ
Your answer
ยี่ห้อเครื่อง (Brand) *
Your answer
รุ่นเครื่อง (Model) *
Your answer
รุ่นเครื่อง (Model) *
Your answer
Part Number *
Your answer
หมายเลขเครื่อง (Serial Number)/Machine Type(IBM)/Service Tag(Dell) *
Your answer
หมายเลขเครื่อง (Serial Number)/Machine Type (IBM)/Service Tag (Dell) *
Your answer
ซื้อเมื่อวันที่
Your answer
สัญญาเลขที่ (ถ้ามี)
Your answer
อาการเสีย 1 *
Your answer
อาการเสีย 2
Your answer
อาการเสีย 3
Your answer
อาการเสีย 4
Your answer
ข้าพเจ้าขอยอมรับเงื่อนไขการ Onsite Service ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายและอัตราค่าบริการต่าง ๆ *
หากสินค้าที่แจ้งใช้บริการอยู่นอกประกันหรือหมดสัญญาประกัน หรือ อาการเสียที่เกิดจากสาเหตุซึ่งอยู่นอกเงื่อนไขการประกันของบริษัทผู้ผลิต เช่นปัญหาไวรัส ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ ภัยธรรมชาติ แมลงหรือสัตว์ ความประมาท การใช้ผิดวิธี เป็นต้น
Required
ลงชื่อผู้แจ้งใช้บริการ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.