Sociologen Sociologie Quiz
Test je Sociologie en Sociologen Kennis met het beantwoorden van deze 12 vragen! De vragen leiden je door de sociologische tijd, van de industriële revolutie tot aan de Franse president Macron. (gepubliceerd in: Sociologie Magazine Maart 2018 pag.s 18-19:31).
Vraag 1 Karl Marx en Friedrich Engels waren collega's en bevriend. Samen deden ze onderzoek in Londen, schreven ze klassiekers zoals Die heilige Familie en niet te vergeten Het communistisch manifest. In het eerste deel van Das Kapital (1867; geraadpleegde uitgave Dietz Verlag Berlin 1975) is een brief afgedrukt van Marx aan Engels. Hoe ondertekent Marx deze brief aan Engels?
1 point
Vraag 2 Het leven van de jonge Karl Marx werd onlangs verfilmd in de film Le Jeune Marx (2017). Welk biografisch detail is een verzonnen feit en dus niet waar?
1 point
Vraag 3 In 1897 verscheen Le Suicide van Emile Durkheim. Opvallend is dat de socioloog Durkheim begint met twee hoofdstukken over psychologische factoren. Dan volgt het derde hoofdstuk. Waarover gaat dit derde hoofdstuk?
1 point
Vraag 4 Hoe heet de echtgenoot en verre neef van de bekende sociologe Marianne Weber (1870-1954) voluit?
1 point
Vraag 5 Max Weber is auteur van vele werken. De 'solo sociale wetenschapper met de grootste onderzoekstaak ooit' is hij wel genoemd (door Alan Sica (ed.) 2013 Max Weber Routledge). Weber leed aan slapeloosheid. In zijn toch korte, want 20-jarige, professionele loopbaan schreef hij een groot aantal werken die ook in het Engels vertaald zijn. Welk van de volgende werken schreef echter niet Weber, maar zijn collega-socioloog Georg Simmel?
1 point
Vraag 6 Nogal wat bekende sociologische concepten zijn ontwikkeld in de eerste helft van de twintigste eeuw, de 'een-dimensionale mens' van Marcuse, de 'social self' van Mead, 'het civilisatieproces' van Elias. Van welke socioloog stamt het concept 'self-fulfilling prophecy'?
1 point
Vraag 7 De Nederlandse sociologie kwam in academisch verband pas later dan in Frankrijk en Engeland tot leven. In 1921 werd de sociologie opgenomen in het Academisch Statuut. Wie wordt doorgaans gezien als de grondlegger van de Nederlandse sociologie?
1 point
Vraag 8 De categorisering allochtonen - autochtonen is onlangs afgeschaft. Het is een twintigste eeuwse uitvinding. Van wie stamt de indeling als eerste, voor zover bekend?
1 point
Vraag 9 Sociologie en fotografie zouden goed in elkaars verlengde kunnen liggen, toch zijn het vooral de antropologen geweest die met foto's hun onderzoek hebben verrijkt. Eén socioloog is echter bekend om de foto's die zijn onderzoek begeleidden, Wie is deze socioloog?
1 point
Vraag 10 De Amerikaanse sociologe Arlie Hochschild schreef Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right (2016) over Trump-aanhangers. Met welke slotzin eindigt ze haar boek? (vertaling van de redactie)
1 point
Vraag 11 Van welke sociolo(o)g(e) die onder meer publiceerde over de 'urban soul' stamt deze quote: 'It's just inexorable, this authenticity in the visual language of sameness'?
1 point
Vraag 12 'Gun Macron wat tijd, gewoon om te zien wat liberalisme en autoritaire technocratie uiteindelijk opleveren' en 'De Verlichtingswaarden zijn weer een gevechtssport geworden.' Van welke Vlaamse socioloog of sociologe stammen deze fragmenten?
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.