Formularz zgłoszeniowy 6th DroneTech World Meeting Toruń 2021!
Konferencja odbędzie się w ramach 6th DroneTech World Meeting Toruń 2021, w dniach 29.-30. października 2021 r. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21. czerwca 2021 r.

Opracowując zakres merytoryczny konferencji braliśmy pod uwagę wszystkie zagadnienia związane z systemami bezzałogowymi i autonomicznymi:
● Technologie autonomiczne na rzecz bezpieczeństwa publicznego,
● Budowa, eksploatacja i diagnostyka pojazdów latających, naziemnych i robotów pływających,
● Koncepcja U-Space, wyzwania, ograniczenia, postępy i dobre wzorce ze świata,
● Zarządzanie bezpieczeństwem lotów, analiza i ocena ryzyka,
● Polityczne, ekonomiczne i prawne aspekty rozwoju sektora maszyn autonomicznych,
● Współpraca nauki i biznesu – komercjalizacja prac badawczo-rozwojowych.

Planowane jest wydanie referatów (w języku polskim lub angielskim) w zbiorczej monografii wydawnictwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej lub w czasopiśmie naukowym "Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica". Podstawowym warunkiem ich opublikowania będą pozytywne recenzje.

6h DroneTech World Meeting organizowany jest tradycyjnie przez:
Fundację Instytut Wspierania Nowych Technologii
Centrum Dronów - Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - PIB

Osoby do kontaktu:
Adrian Drzycimski Radosław Fellner
tel. kom. +48 694 247 727 tel. kom +48 667 914 390
e-mail: conference@dronetech-poland.com
Imię i Nazwisko *
Tytuł/Stopień naukowy *
Reprezentowana instytucja *
Dane kontaktowe: adres e-mail, nr tel., profil w mediach społecznościowych (np. Facebook, Twitter, ResearchGate, Academia.edu, numer ORCID, inne) *
Możliwy język wystąpienia *
Required
Tytuł referatu/panelu dyskusyjnego *
Abstrakt wystąpienia (maks. 200 słów)/panelu (wraz ze wskazaniem celu i propozycji osób uczestniczących) *
Abstrakt wystąpienia/panelu w j. angielskim (tylko w przypadku deklaracji wystąpienia/panelu w j. angielskim)
Preferowany dzień wystąpienia *
Notatka/biogram o autorze/-rach prezentacji (maks. 150 słów na osobę) *
Wyrażam zgodę na publikację i przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, afiliacja, adres e-mail, tytuł wystąpienia i abstrakt) oraz publikację wizerunku przez Organizatora wydarzenia DroneTech World Meeting, w materiałach konferencyjnych oraz otrzymywanie informacji i materiałów promocyjnych związanych z konferencją. Mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do moich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. *
Oświadczam, iż dane osobowe podałem/-am dobrowolnie, a przed wyrażeniem zgody zapoznałem/-am się z informacjami, których podanie jest wymagane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz.U. L 119 z 4.5.2016 ze zm.), informacje dostępne w tym linku: https://dronetech-poland.com/polityka-prywatnosci/ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy