Nabór kandydatów do Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów - uzupełnienie wakatu

Szanowni Doktoranci,

zgodnie z §26 Regulaminu Samorządu Doktorantów UKSW ogłaszamy nabór kandydatów do Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów w celu uzupełnienia powstałego wakatu.

Zgłoszenia za pośrednictwem niniejszego formularza przyjmujemy
do dnia 6 kwietnia do godziny 12.00.

Wybór delegata zostanie dokonany na podczas posiedzenia Parlamentu Doktorantów w dniu 6 kwietnia o godz. 18.00. Wybrany delegat oraz pozostałe zgłoszone osoby zostaną poinformowane o wyborze w formie mailowej.

Zapraszam do zgłaszania swoich kandydatur,
Marszałek Parlamentu Doktorantów UKSW
mgr Maria Brzuzek
m.brzuzek@uksw.edu.pl

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question