טופס דיווח על הטעיה בפרסום
Sign in to Google to save your progress. Learn more
שלום רב ותודה מראש על נכונותך לדווח על הטעיה בפרסום. טופס זה משמש לדיווח על פרסומות שלדעתך פוגעות או מטעות את הצרכנים. אנו מבטיחים לבחון כל פניה ופניה ובמידת הצורך ליצור עמך קשר. לתשומת לבך: הדיווח חייב לכלול גם תיעוד של הפרסום וציון מדוייק היכן נתקלת בו. דיווח ללא תיעוד וציון מיקום - לא נוכל לטפל. לידיעתך, טופס הדיווח אינו מהווה ערוץ פניה נוסף או חליפי להגשת תלונה קונקרטית למועצה. להגשת תלונה פרטנית אנא כנסו לאתר המועצה לצרכנות ולחצו על 'הגשת תלונה'.  הטופס בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועד לשני המינים. תודה מראש.
הבהרות משפטיות
היחידה למניעת הטעיות בפרסום (להלן: "היחידה") פועלת בכל מקום בו מתגלה חשד להטעיה בפרסום של עוסק המופנה לציבור הצרכנים, או במקרים בהם לדעת המועצה מתקיים אי גילוי נאות מספיק במידע המהותי המוצג לציבור ואשר נדרש להם לצורך רכישה מושכלת. כמו כן, היחידה פועלת בנסיבות בהן קיים חשש להפרה של דיני הגנת הצרכן במידע המפורסם.במקביל לטיפול בפרסום מסוים, היחידה פועלת לאסדר חברתית וולונטרית את שוק השיווק והפרסום הצרכני בישראל, במטרה לקדם נכונות, שקיפות ונגישות מלוא המידע המהותי הנדרש לצרכנים על מנת לכלכל צעדיהם נכונה בעסקה נשוא הפרסום אליו נחשפו.

1. טופס הדיווח אינו מהווה בשום צורה פניה למועצה בבקשה לטיפול בעניינו של הצרכן המדווח, אלא נועד ליידע את היחידה באפשרות לחשיפה לפרסום מטעה ובבקשה לבדוק הפרסום והנטען לגביו. במידה שעקב חשיפת הצרכן המדווח לפרסום מסוים נגרם לו, לטענתו, עוול והוא מבקש בגין כך סעד כלשהו בסיוע המועצה – הוא מתבקש לפנות בפניה מתאימה לכך באמצעות טופס הפניה המקוון באתר.

2. בהתאם לאמור, יובהר כבר עתה כי המועצה אינה חייבת במתן מענה ויעוץ משפטי לצרכן המדווח בנושא הפרסום המדווח, מלבד שליחת אישור על קליטת הדיווח מטעמו. כמו כן, המועצה תפעל בהתאם לשיקול דעתה והחלטתה האם לנקוט בפעולה כלשהי בטיפול בדיווח על חשד להטעיה בפרסום. בעניין זה יובהר, כי המועצה אינה חייבת לעדכן את הצרכן המדווח בהחלטתה הסופית האם לנקוט בפעולה כלשהי בנוגע לפרסום עליו דיווח, ואינה חייבת בנימוק על החלטתה בדבר העדר הטעיה בפרסום וסיום הטיפול בעניינו.

3. יובהר, כי רק פניה של צרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (לא של שעוסק) תיבחן ע"י היחידה למניעת הטעיות בפרסום.


*
Required
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy