Online Music Sessions - Sign Up Form // Sesiynau Creu Cerddoriaeth Ar-lein – Ffurflen Gofrestri
Sound Progression is trialling a series of FREE MUSIC-BASED ONLINE SESSIONS during the month of May aimed at young people aged 10 to 21 years. We would like to invite our regular session attendees as well as other young people in Cardiff and the surrounding areas to get involved in music-making through a wide range of 30-60 minute Zoom-based sessions.

The music technology courses will use free to download software and will require a computer with a minimum i3 processing capability. We are also offering guitar, singing and music theory sessions designed to support all abilities and experiences. The types of sessions we offer are listed below.

Please complete the form below to express your interest in participating in our Online Sessions. Session places will be based on first come first served.


[Cymraeg]
Yn ystod mis Mai, bydd Sound Progression yn cyflwyno cyfres o sesiynau ar-lein am ddim ar wahanol agweddau o greu cerddoriaeth ar gyfer pobl ifanc rhwng 10 a 21 oed. Bydd y gweithgareddau yma’n digwydd trwy gyfres o sesiynau Zoom amrywiol (rhwng 30-60 munud). Mae croeso cynnes i unrhyw un sydd wedi cymryd rhan yn ein gweithgareddau o’r blaen i ymuno â’r sesiynau yn ogystal ag unrhyw bobl ifanc o Gaerdydd a’r cyffiniau sy’n awyddus i greu cerddoriaeth.

Bydd y cyrsiau technoleg cerddoriaeth yn defnyddio meddalwedd y gallwch ei lawrlwytho am ddim – bydd angen cyfrifiadur gydag o leiaf i3 o allu prosesi arnoch. Rydyn ni hefyd yn cynnig sesiynau gitâr, canu a theori cerddoriaeth – beth bynnag yw eich gallu neu’ch profiad, mae gyda ni sesiynau i’ch siwtio chi.

Os hoffech gymryd rhan yn y sesiynau yma, llenwch y ffurflen gofrestri gan mai nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar y cyrsiau, mae gyda ni drefn ‘cyntaf i’r felin’ ar gyfer ceisiadau.
Email address *
Name // Enw
Your answer
Email // E-bost
Your answer
Postcode // Cod post
Your answer
Gender // Rhywedd
Ethnic group // Grŵp ethnig
Age group // Grŵp oedran
Which centre do you usually attend? // Pa ganolfan ydych chi’n ei mynychu?
Music Technology Sessions - Which sessions are you most interested in signing up for? Please tick as many as you like: // Sesiynau Technoleg Cerddoriaeth – Pa sesiynau hoffech chi gofrestri ar eu cyfer?Gallwch ddewis faint bynnag o sesiynau dych chi eisiau. Ticiwch eich dewisiadau.
Developing your music skills - Which sessions are you most interested in signing up for? Please tick as many as you like: // Datblygu eich sgiliau cerddorol – Pa sesiynau hoffech chi ymuno â nhw?Ticiwch faint bynnag dych chi eisiau o’r dewisiadau yma:
Do you have any suggestions for music-based sessions we could offer? Please use the space below to describe the session idea: // Oes awgrymiadau gyda chi am sesiynau eraill ar greu cerddoriaeth y gallem ni eu darparu?Disgrifiwch eich syniad am sesiwn yr hoffech ei gweld isod.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy