7. mezinárodní konference PBSP® Přihláška
Email address *
Pan / Paní *
Akademický titul
Your answer
Křestní jméno *
Your answer
Příjmení *
Your answer
Adresa
Ulice a čp.
Your answer
Město
Your answer
PSČ
Your answer
Stát
Your answer
Telefonní číslo
Your answer
Student *
Objednává firma *
Firemní údaje
Vyplňte, prosím, jestliže potřebujete vystavit fakturu pro firmu.
Název firmy
Your answer
Your answer
DIČ
Your answer
Ulice a čp.
Your answer
Město
Your answer
PSČ
Your answer
Stát
Your answer
Uděluji tímto souhlas spolku PBSP CZ, z.s., se sídlem Na Vlčovce 2573/2c, 160 00 Praha 6, IČ: 228 32 131, zapsanému ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 20725 (dále jen „Správce“), aby zpracovával mé výše uvedené osobní údaje za účelem
a) registrace na výše uvedenou konferenci,
b) zasílání informací o dalších odborných akcích spolku.

Osobní údaje budou Správcem uchovávány do odvolání.
Prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o tom, že podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů mám právo:
- kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně,
- vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
- vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
- žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
- žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné, nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,
- žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů, 
- vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
- nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
- dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti Správcem.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.