Najboljša tekma-best race SloXcup 2019
Izberi tri najboljše tekme sezone. Če si bil le na eni ali dveh, ni potrebno izbirati vseh treh. Če bo ista tekma izbrana večkrat, bo le-ta upoštevana le enkrat - najvišje uvrščena. Najvišje plasirana tekma dobi tri točke, drugo plasirana dobi dve točki in tretja dobi eno točko s tvoje strani. Tekma, ki bo na koncu nabrala največ točk bo razglašena za najboljšo SloXcup tekmo v sezoni 2019.
Pravico do glasovanja imajo le tekmovalci prisotni v točkovanju serije SloXcup (torej so končali vsaj eno tekmo), sponzorji serije SloXcup (po en glas), organizatorji serije (po en glas) in sodelavci SloXcup ( timing ekipa, fotograf, piar...)
Glasovanje se zapre 12. novembra 2019 ob 24.00


Choose your three best races of the season. If you have been only on one or two, you don't have to choose all three of them. If you will choose the same race twice, we will only take it into account once - higher ranked. Best placed race will get 3 points, second placed will get 2 points and third placed will get 1 point from you. Race with highest score will be choosen as best SloXcup race of 2019 season.
Only riders who are present in the ranking of SloXcup series(it means they finished at least one race), SloXcup series sponsors (one vote each), SloXcup organisers (one vote each race) and SloXcup staff ( photographers, timing crew, piar...) have a right to vote
Voting will be closed on November 12th 2019 at 24.00
In case there will be two or more votes from the same party (for ex. two members of organising team of the same race, or two representatives from the same sponsor) we will take into an account the first placed vote.


V primeru, da bosta z istega naslova oddana dva glasova ali več (npr. dva predstavnika organizatorja iste tekme, ali pa dva predstavnika istega sponzorja), bomo upoštevali prvi oddani glas.

Important
- each rider, SloXcup sponsor, organiser or co-worker have only one vote
- one person or party doesn't have a right of two votes, even if he is in two roles (ex. rider and SloXcup member or sponsor)
- any votes from persons without a right to vote will not be taken into account

Pomembno
- tekmovalci, SloXcup sponzorji, organizatorji in sodelavci imajo le vsak po en glas
- ena oseba nima pravice glasovati večkrat, tudi če nastopa v dveh vlogah (npr. tekmovalec in član SloXcup skupine ali sponzor)
- glasovi podani s strani oseb, ki nimajo pravice glasovanja, ne bodo upoštevani

No.1 SloXcup tekma 2019 *
Najboljša tekma SloXcup 2019 | Best race SloXcup 2019
No.2 SloXcup tekma 2019 *
Najboljša tekma SloXcup 2019 | Best race SloXcup 2019
No.3 SloXcup tekma 2019 *
Najboljša tekma SloXcup 2019 | Best race SloXcup 2019
Najslabša tekma | worst race SloXcup 2019
Če si imel kje slabo izkušnjo, zapiši katera se ti je zdela najslabša tekma sezone in navedi razloge zakaj. To ne bo vplivalo na končni rezultat, nam bo pa pomagalo pri izboljšanju tekem v naslednji sezoni. Ti komentarji ne bodo objavljeni, služili bodo predvsem za zbiranje slabih izkušenj, ki bi se jih radi izognili v prihodnje | If you had a bad experience, please write down the worst race of the season and your comment why. It won't affect the final result, but will help us to improve the races. This comment will not be published, it is only meant to collect any bad experiences in order to help avoid them in the future.
Your answer
Tvoja vloga v SloXcup | your role in SloXcup *
Tvoja ekipa | Your team *
Navedi svojo ekipo, klub ali podjetje | Write down your team, club or company
Your answer
Ime in priimek | Name and surname *
Glasovi brez polnega imena ne bodo upoštevani | Votes without a full name will not be taken into account
Your answer
Email *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy