ใบสมัครเข้าร่วมโครงการผู้นำอาสาสมัครกรีนพีซ Greenpeace Volunteer Leaders (ส่วนที่1)
- หมดเขตรับสมัคร 10 กรกฏาคมนี้ รับจำนวนจำกัดเพียงแค่ 20 คนเท่านั้น -

หากคุณคิดว่าคุณสามารถเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาปัญหาสิ่งแวดล้อม รักงานจิตอาสา ชอบความท้าทาย มองโลกในแง่ดี มีความรับผิดชอบสูงและพร้อมที่จะเป็นผู้นำ โครงการนี้เหมาะกับคุณ!

โครงการฯนี้ มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้นำอาสาสมัครกรีนพีซ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านอาสาสมัครเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมจิตอาสาของบุคคลในทุกระดับชั้น ร่วมกันสร้างสังคมให้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยการลงมือทำ เปลี่ยนแปลงทัศนคติ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสันติและดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมที่ผู้นำอาสาสมัครจะมีส่วนร่วมขับเคลื่อนอย่างเข้มข้นในปี 2560 นี้ จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับขยะพลาสติก อาหารและเกษตรกรรมเชิงนิเวศ

ขั้นตอนในการสมัครจะประกอบด้วย 2 ส่วน

ส่วนที่ 1. กรุณากรอกข้อมูลของท่านและประวัติการทำงานอาสาฯ ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้
(หลังจากท่านกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 เสร็จ ท่านจะได้รับอีเมลเพื่อให้ตอบคำถามในส่วนที่ 2)
ส่วนที่ 2. กรุณาทำแบบฝึกหัด เรื่องขยะพลาสติก หรือ เกษตรกรรมเชิงนิเวศ
โดยเลือกตอบคำถามต่อไปนี้เพียงข้อเดียว ตามความสนใจในประเด็นรณรงค์ของท่าน และกรุณาส่งกลับ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560

*** การสมัครเข้าร่วมโครงการจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านได้ทำตามทุกขั้นตอนเท่านั้น ขอบคุณค่ะ ***

หมายเหตุ: ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่สามารถจัดสรรเวลาได้เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะเข้าร่วมงานกับกรีนพีซได้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี อย่ารอช้าที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ แต่หากคุณมีแผนในการพักผ่อนระยะยาวหรือมีช่วงเวลาระหว่างวันค่อนข้างหนักและแน่นมากโครงการนี้อาจจะยังไม่เหมาะสำหรับคุณ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Greenpeace.