מדינת ישראל משרד החינוך מינהל כא"ב תיאום ובקרה
מבחן לחינוך
בהצלחה!

חלק 1: הבנת הנקרא _________ 30 נקודות .

חלק 2: לשון _________ 70 נקודות

.
©
כל הזכויות שמורות

ירושלים – תש"פ

Email *
פרטים אישיים: שם משפחה *
שם פרטי: *
שם האולפן: *
שם העיר: *
שם המורה *
חלק 1: הבנת הנקרא (30 נקודות)
קראו את הקטע:
דן גר בחולון. הוא עובד במשרד בתל-אביב. כל יום הוא נוסע למשרד במכונית.הוא בא למשרד בבוקר ועובד עד 12:30. בצהריים הוא נוסע הביתה. ב-13:30 חנה ודנה, הילדות של דן, באות הביתה מבית הספר.הן מדברות עם אבא על בית הספר.דן עובד גם אחרי הצהריים. הוא עובד עד הערב, כי המשרד פתוח עד 18:00
חלק א' : ענו על השאלות (18 נקודות)
1) איפה דן עובד?
3 points
Clear selection
2) מתי דן בא לעבודה?
3 points
Clear selection
3) מי הילדות של דן
3 points
Clear selection
4) מתי באות הילדות של דן הביתה?
3 points
Clear selection
5) מה עושות הילדות של דן בבית?
3 points
Clear selection
6) למה דן עובד בערב?
3 points
Clear selection
ב) בחרו נכון או לא נכון לכל משפט על פי הסיפור (12 נקודות)
12 points
נכון
לא נכון
1) דן עובד רק בבוקר
2) דן בא לעבודה רק בימים ראשון וחמישי
3) דן עובד גם בבוקר וגם בערב
4) ב- 12:30 דן נוסע לבנק
5) חנה ודנה תלמידות בבית ספר
6) דן נוסע לעבודה באוטובוס
Clear selection
חלק 2 לשון (70 נקודות)
א) כתוב את הפועל הנכון ( 10 נקודות )
1. תלמידים ________________לתל אביב.
1 point
Clear selection
2. את רוצה________________ עברית.
1 point
Clear selection
3. אתה צריך________________בטלפון עם אמא.
1 point
Clear selection
4. אנחנו________________על יד הים.
1 point
Clear selection
5. חנה, את רוצה________________היום למסעדה ?
1 point
Clear selection
6. הוא לא יכול________________היום לאולפן, כי הוא חולה.
1 point
Clear selection
בחרו שתי תשובות אפשריות:
7. שרה ________________בבית ספר, אבל היא רוצה___________באוניברסיטה.
2 points
8. את חולה, את לא צריכה ________________היום.
1 point
Clear selection
9. אני לא יכול ________________עיתון בעברית
1 point
Clear selection
ב) כתבו ברבים ( 10 נקודות)
1. היא תלמידה טובה
1 point
Clear selection
2. זה חדר גדול
1 point
Clear selection
3. זאת תלמידה טובה
2 points
Clear selection
4. אתה מורֶה טוב
2 points
Clear selection
5. היא מדברת רוסית
2 points
Clear selection
6. אני לומד עברית
2 points
Clear selection
ג) כתוב את הגוף הנכון ( 10 נקודות )
1. איפה את לומדת? ____ לומדת באולפן.
2 points
Clear selection
2. היא לומדת באולפן? כן, ____ לומדת באולפן
2 points
Clear selection
3. רחל, ______רוצה לנסוע לתל אביב? לא , _____רוצה לנסוע לירושלים.
3 points
4. הם יודעים עברית? כן, ______יודעים עברית.
2 points
Clear selection
5. אתם עובדים בבוקר? לא, _______עובדים בערב.
1 point
Clear selection
6. הוא כותב מכתב למשפחה ברוסיה? כן _______כותב מכתב.
1 point
Clear selection
7. חברים, _______רוצים לנסוע מחר לטיול? כן, _______מאד רוצים לנסוע.
2 points
8. אתם לומדים באוניברסיטה? לא, _______לומדים בטכניון.
1 point
Clear selection
ד) כתבו: של, שלי, שלך, שלך, שלו, שלה (5 נקודות)
5 points
של
שלי
שלך
שלו
שלה
1. חנה, זה הספר ________? כן זה הספר שלי.
2. המחברת ______שרה על השולחן.
3. דויד, איפה התיק ______? התיק ________על השולחן.
4. איפה הספר של דויד? הספר _______ על השולחן.
ה) כתבו את הפועל בצורה הנכונה (5 נקודות)
1. ?אתם (להבין) _______עברית טוב
1 point
2. אנחנו רוצים (לגור) ________בתל אביב.
1 point
3. את (לנסוע)________ בשבת הביתה.
1 point
4. רחל לא יודעת ________(קורא) עיתון בעברית.
1 point
5. אני צריך ________(כותב) מכתב לאמא.
1 point
ו) בחרו את התשובה הנכונה להשלמת המשפט (10 נקודות )
10 points
מ
ה
ב
ל
של
זה _תיק של דן?לא זה _תיק __ לאה
אתה לומד _אולפן?
שרה _מורה __ רחל? כן, היא המורה שלי.
החברה שלי רוצה לנסוע _מוסקבה
רוברטו בא _ברזיל? לא, הוא בא _אנגליה
של מי הסיגריות? הסיגריות __ יעקב.
דויד רוצה ללכת עם חנה _מסעדה
ז) כתוב שאלות (איפה, מאין, לאן, של מי, למה, מי, מה, איך) (10 נקודות)
א) __________________________? הוא בא למשרד .
2 points
Clear selection
ב) __________________________? הן לומדות בחיפה.
2 points
Clear selection
ג) __________________________? זה עט.
2 points
Clear selection
ד) __________________________? אני עובדת בבנק.
2 points
Clear selection
ז) __________________________? אנחנו נוסעים לתל אביב.
2 points
Clear selection
ו) __________________________? הספר של דויד.
2 points
Clear selection
ח) __________________________? זאת דירה.
2 points
Clear selection
ט) __________________________? זאת רחל.
2 points
Clear selection
בהצלחה !!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy