แบบฟอร์มการยืนยันเข้าร่วมค่าย Workshop2 โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 3

ค่ายพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง
และนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานครั้งที่ 1
โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 3 ปี 2558
ระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2558 ห้อง 405 ชั้น 4 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

ข้อกำหนด
1. ให้สิทธิ์ผู้เข้าร่วมในค่ายนี้จำนวน 3 ท่าน/ทีม และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน/ทีม
2. กรณีมีผู้เข้าร่วมไม่ครบตามสิทธิ์ รบกวนให้ใช่เครื่องหมาย "-" ในช่องที่มี เครื่องหมาย "*" กำกับ หรือสำหรับผู้ที่ไม่มาเข้าร่วมค่าย
3. กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนกดยืนยันการส่งข้อมูล

  This is a required question

  2.หัวหน้าทีมผู้พัฒนาผลงาน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3. ผู้ร่วมพัฒนาผลงานคนที่ 1

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4. ผู้ร่วมพัฒนาผลงานคนที่ 2

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  5. อาจารย์ที่ปรึกษา

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question