סיפור משפחתי - טופס הרשמה

יש לשים לב שההרשמה אינה מבטיחה מקום אלא עם הסדרת התשלום כמפורט באישור המתקבל עם סיום ההרשמה ובטופס הרישום שבאתר העמותה.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question