Шовкова Ольга Михайлівна
Викладач математики, вищої математики

Оціність професійні якості викладача за 5-бальною шкалою
(5 балів - якість проявляється практично завжди; 4 - якість проявляється часто;
3 - якість проявляється на рівні 50%; 2 - якість проявляється рідко; 1 бал - якість практично відсутня)
1. Викладає матеріал ясно, доступно *
2. Роз'яснює складні місця *
3. Виділяє головні моменти *
4. Вміє викликати і підтримати інтерес аудиторії до предмету *
5. Стежить за реакцією аудиторії *
6. Ставить запитання, спонукає до дискусії *
7. Дотримується логічної послідовності у викладі *
8. Демонструє культуру мови, чіткість дикції, нормальний темп викладення *
9. Вміє зняти напругу і втому аудиторії *
10. Орієнтує на використання навчального матеріалу в майбутній професійній та громадській діяльності *
11. Творчо та з інтересом підходить до справи *
12. Виявляє доброзичливість і такт у відношенні до студентів, а також терпіння та вимогливість *
13. Проявляє зацікавленість в успіхах студентів *
14. Об'єктивно оцінює знання студентів *
15. Має високу ерудицію, привертає до себе манерою поведінки, зовнішнім виглядом *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy