Letní tábory 2020 - přihlášení
Letní tábory 2020 v RS Zálesí v Budišově nad Budišovkou - pořádá R&L Tábory, z.s.

Můžete své dítě přihlásit na jeden ze tří turnusů v těchto termínech:
* 1. turnus - 27.6.-11.7.2020 (14 nocí/15 dní) POSLEDNÍ 2 VOLNÁ MÍSTA
* 2. turnus - 11.-25.7.2020 (14 nocí/15 dní) !JIŽ OBSAZENO!
* 3. turnus - 26.7.-7.8.2020 (12 nocí/13 dní ) VOLNÁ MÍSTA STÁLE K DISPOZICI

Vyplněním tohoto formuláře provedete rezervaci místa pro vaše dítě na jeden z výše uvedených táborů. Do 14 dní po přihlášení je třeba zaplatit zálohu ve výši 2000,-Kč zasláním na účet 5591440309/0800. Teprve po zaplacení zálohy se rezervace místa pro Vaše dítě stává platnou. Při nezaplacení zálohy ve stanoveném termínu bude místo uvolněno dalšímu přihlášenému dítěti.

Do 14 dní od vyplnění formuláře je také třeba vyplnit a doručit písemnou přihlášku, kterou najdete na www.taboryzalesi.blogspot.cz
Přihlášku odevzdejte nebo zašlete na SVČ Atlas a Bios, Žižkova 12, Přerov 750 02


Email address *
Příjmení a jméno dítěte *
Your answer
Datum narození dítěte *
Your answer
Přihlašuji dítě na tábor v termínu: *
Cena tábora
Cena tábora zahrnuje - ubytování v chatkách včetně lůžkovin, stravování 6x denně + pitný režim po celý den, připojištění dětí, lanový park, doprava na výlety mimo tábor, program zajištěný zkušenými vedoucími, materiál a odměny… V ceně není zahrnuta doprava na tábor a atrakce během výletu do Hei-park Tošovice - děti si hradí samy.
Bydliště - město, ulice, číslo popisné *
Your answer
Telefon na rodiče *
Your answer
Doprava na tábor *
Společná doprava autobusem
Doprava autobusem je zajištěna pouze pro 3. turnus. Nástupní místo je Přerov. Kapacita autobusu je 45 dětí - děti na místa v autobuse bereme podle pořadí přihlášení. Cena dopravy tam i zpět je 200,-Kč, prosíme uhradit s celkovou částkou za tábor.
Provedení platby *
Platba tábora
Platby se provádí na účet 5591440309/0800.
Do poznámky při platbě uveďte vždy jméno a příjmení přihlášeného dítěte.

Platba je rozdělena na dvě části:
- platba zálohy 2000,- Kč - do 14 dní po přihlášení dítěte (platbou zálohy se stává rezervace místa pro Vaše dítě platnou, při nezaplacení zálohy může být místo v případě naplnění kapacity uvolněno později přihlášenému dítěti)
- doplatek do celkové výše do 30.4.2020
- v případě, že potřebujete rozložit platbu tábora jiným způsobem nebo chcete vystavit fakturu pro zaměstnavatele - projednejte na e-mailu - langrova.lenka@seznam.cz

Variabilní symbol při platbě:
1. turnus - 120_ _ _ _ _ _
2. turnus - 220_ _ _ _ _ _
3. turnus - 320_ _ _ _ _ _
+ doplňte datum narození dítěte ve formátu - 010106 (1.1.2006)
V případě 3.turnusu je tedy pro výše uvedené dítě VS: 320010106
Zdravotní stav dítěte *
Lékařský posudek
Lékařský posudek
Lékařský posudek má platnost 24 měsíců od data vydání. Jeho platnost musí být po celou dobu tábora. Posudek vyhovující pro pobyt dítěte na táboře musí obsahovat údaje - viz tiskopis na www.taboryzalesi.blogspot.cz.
Dítě účastnící se tábora MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ OČKOVÁNO, toto musí být v posudku uvedeno.
Můžete použít tiskopis vydaný pro jiný účel - zimní lyž.kurz, školu v přírodě...splňující všechny potřebné údaje.
Lékařský posudek musí být podepsán jedním ze zákonných zástupců + čitelně jméno a příjmení této osoby.
Jméno kamaráda, se kterým chce být v chatce či oddíle
Your answer
Volba kamaráda
Požadavek na společné umístění dvou dětí v chatce či oddíle je třeba uvést v příslušné kolonce tohoto formuláře – můžeme to garantovat vždy pouze u té dvojice dětí, jejichž jména budou vzájemně uvedena na obou přihláškách. Z organizačních důvodů nemůžeme zaručit společné ubytování dvojice s větším věkovým rozdílem a také společné umístění většího počtu dětí. Sourozenecké dvojice různého pohlaví není možné ubytovat společně. Také sourozenecké dvojice s větším věkovým rozdílem než 2 roky není většinou vhodné ubytovat společně z organizačních důvodů.
Individuální konzultace před nástupem na tábor možná na tel. 724 144 274 - Mgr. Lenka Langrová
Prostor pro nějaká další sdělení
Your answer
Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro zajištění organizace letního tábora, kam přihlašuji svoje dítě. *
Pořádající organizace R&L Tábory z.s. je povinna v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů:

• zpracovávat předávané osobní údaje pouze pro účely zajištění letního tábora ,
• přijmout všechna bezpečnostní, technická, organizační a jiná opatření, k zabránění jakéhokoli
narušení či zneužití předávaných osobních údajů,
• zajistit, aby osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje (zaměstnanci) byly zavázány k mlčenlivosti, nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti,
• po ukončení tábora řádně naložit se zpracovávanými osobními údaji,
• osobním údajům zajistit odpovídající standard ochrany – zejm. důvěrnost a nedotknutelnost.

A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of R&L Niňos s.r.o.. Report Abuse