แบบประเมินกิจกรรม "พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านนาสาร ประจำปีการศึกษา 2562"
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ประเภทผู้ประเมินกิจกรรม *
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจการจัดกิจกรรม
คำชี้แจง กรุณาแสดงความคิดเห็นการจัดกิจกรรม โดยทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับความพึงพอใจ ระดับ 1 = น้อยมาก ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 = ปานกลาง ระดับ 4 = มาก ระดับ 5 = มากที่สุด
1.ท่านมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญของพิธีไหว้ครู *
น้อยมาก
มากที่สุด
2.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม *
น้อยมาก
มากที่สุด
3.สถานที่การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม *
น้อยมาก
มากที่สุด
4.ลำดับ/ขั้นตอน/วิธีการในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม *
น้อยมาก
มากที่สุด
5.ท่านคิดว่านักเรียนให้ความร่วมมือ/มีความตั้งใจในการทำกิจกรรม *
น้อยมาก
มากที่สุด
6.ท่านคิดว่านักเรียนมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือในการจัดทำพานไหว้ครู *
น้อยมาก
มากที่สุด
7.ท่านคิดว่าคณะกรรมการประกวดพานไหว้ครูมีความยุติธรรมและเหมาะสม *
น้อยมาก
มากที่สุด
8. การนำบทเพลง "มาลาบูชาคุณ" มาประกอบในพิธีไหว้ครูท่านคิดว่ามีความเหมาะสม *
น้อยมาก
มากที่สุด
9. ท่านคิดว่าการจัดกิจกรรมไหว้ครูครั้งนี้มีความบกพร่อง *
น้อยมาก
มากที่สุด
10. สรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ท่านมีความพึงพอใจระดับใด *
น้อยมาก
มากที่สุด
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม
สิ่งที่ประทับใจ
Your answer
สิ่งที่ควรปรับปรุง
Your answer
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ
Your answer
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประเมินกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินการในปีต่อไป
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy