Formularz zgłoszeniowy do II Biegu Morsa oraz Wielkiego Morsowania w Sulejowie
Internetowy formularz zgłoszeniowy został już zamknięty.
Dalsze zgłoszenie przyjmować będziemy tylko w biurze imprezy w Parku Straży od godziny 10:00, po wypełnieniu poniższego oświadczenia:
Regulamin II Biegu Morsa w Sulejowie
1. CEL IMPREZY
a) Promocja Miasta i Gminy Sulejów, KS AMBER w Polsce i na świecie.
b) Promocja biegów oraz zdrowego trybu życia, hartowania organizmu w niskich temperaturach.

2. ORGANIZATOR:
a) Organizatorem jest KS AMBER przy współudziale UM Sulejów, Stowarzyszenia Sulejów Dla Pokoleń, OSP Sulejów, firmy Kajmar. Sulejowskie Morsy
b) Biuro biegu będzie się znajdowało 22.01.2017 roku w Sulejowie w Park Straży. (dojazd ul. Staropiotrkowską, Parkową oznakowany przez organizatora)

3. TERMIN, MIEJSCE, TRASA:
a) Bieg Morsa w Sulejowie odbędzie się 22.01.2017 roku o godz. 11.00 na dystansie 2,3 km. Trasa będzie przebiegała po ścieżkach oraz po nawierzchni asfaltowej i będzie oznaczona przez organizatora. Start Hotel Podklasztorze - Meta w Parku Straży.
b) Limit czasu wynosi 30 min

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
a) Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 roku życia do dnia 22.01.2017r.
b) Uczestnicy startują w biegu jedynie w: szortach - mężczyźni, szortach i minimalnym zakryciu tułowia - kobiety, dopuszcza się udział uczestników także w koszulkach t-shirt, czapkach i rękawiczkach.
c) Zaleca się udział w odpowiednim obuwiu do biegu. Z uwagi na termin biegu występuje możliwość zalegania śniegu na trasach biegu.
d) Zgłaszający się do biegu uczestnicy oświadczają, że stratują w biegu na własną odpowiedzialność oraz, że nie występują przeciwwskazania lekarskie i medyczne do udziału w II Biegu Morsa w Sulejowie, tj. biegu w terenie, w zimie, przy niskiej temperaturze otoczenia i w minimalnej ilości odzieży, czego potwierdzeniem będzie przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w I Biegu Morsa w Sulejowie lub popisanie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu.
e) Wszyscy startujący muszą zostać zweryfikowani i odebrać numery startowe. Weryfikacja będzie przebiegała na podstawie dowodów osobistych lub paszportów – data urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania.

5. ZGŁOSZENIA:
a) Zgłoszenia do II Biegu Morsa w Sulejowie, będą przyjmowane poprzez formularz elektroniczny https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbvFFwQbwQnzp8-LOVXBWDlEoKrMk91rtV2hHovaik5PS5Rg/viewform
opublikowany na stronie Facebook wydarzenia do dnia 22.01.2017 roku.
b) Po tym terminie istnieje możliwość zgłoszenia w dniu startu 22.01.2017 w biurze biegu w godz. 10:00 –10:30.
c) Limit uczestników 200 osób!
d) Zgłoszenie się uczestnika poprzez formularz na stronie internetowej musi być potwierdzone własnoręcznym podpisem na liście startowej w biurze II Biegu Morsa w Sulejowie dniu 22.01.2017r.
e) Uczestnik startujący w II Biegu Morsa w Sulejowie wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji II Biegu Morsa w Sulejowie, a także przetwarzania swoich danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.
f) Organizator nie zapewnia bezpłatnych noclegów oraz pryszniców na mecie.
g) Ideą biegu jest zmaganie z własnymi ograniczeniami przy zdrowej sportowej rywalizacji. Chętnych zapraszamy po biegu do kąpieli w Pilicy w ramach Wielkiego Morsowania w Sulejowie

6. KLASYFIKACJE:
a) Prowadzone będą klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn.

7. ŚWIADCZENIA:
a) pamiątkowy medal
b) pomiar czasu
c) posiłek regeneracyjny dla zawodników po ukończeniu biegu
d) zabezpieczenie medyczne
e) oznakowanie i zabezpieczenie trasy biegu
f) niezapomnianą atmosferę
g) nagrody za pierwsze trzy miejsca w kategoriach: kobieta/mężczyzna ufundowane przez UM Sulejów

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a) Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zaleceń służb porządkowych i zabezpieczenia biegu.
b) Uczestnicy ubezpieczają się samodzielnie w zakresie NNW.
c) Uczestnicy startujący w zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
d) Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji uczestnika biegu łamiącego zasady niniejszego regulaminu, po uprzednim ostrzeżeniu zawodnika.
e) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy biegu, ze względu na nieprzewidziane okoliczności.

Tel. do organizatora: +48 502 94 11 22, msuszka@wp.pl
Regulamin Zasady korzystania z kąpieli zimnowodnych„MORSOWANIA” organizowanych przez:Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy "AMBER"
§1 Do kąpieli ma prawo każda osoba, na zasadzie pełnej dobrowolności i na własną odpowiedzialność, po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.
§2 Nowy uczestnik kąpieli ma obowiązek zgłosić się do władz klubu celem otrzymania informacji o zasadach udziału w kąpielach.
§3 Kąpiele zimnowodne odbywać się będą w okresie od listopada do końca marca każdego roku, niezależnie od temperatury wody i powietrza w każdą niedzielę o godz. 11.00.
§4 Każda kąpiel będzie rejestrowana w klubowym „Dzienniku Morsowań”, do którego każdy uczestnik ma obowiązek się wpisać przed przystąpieniem do kąpieli.
§5 Klub przydziela instruktora - członka zarządu, który udziela kąpiącym instruktażu i określa szczegółowo czynności wstępne, bieżące i końcowe.
Są to:
1.Gimnastyka rozgrzewająca w stroju kąpielowym,
2. Powolne wchodzenie do wody po rozgrzaniu gimnastycznym,
3. Zanurzanie w wodzie, bez zanurzenia głowy i moczenia włosów,
4. Zanurzenie głowy lub nurkowanie w wodzie może odbywać się tylko w czepku i wyłącznie przez doświadczonych uczestników kąpieli,
5. Przebywanie w wodzie do 30 sekund dla osób kąpiących się po raz pierwszy,
6. Przebywanie w wodzie do 3 minut dla osób kąpiących się już wielokrotnie,
7. Gimnastyka rozgrzewająca po ostatnim zanurzeniu,
8. Zmiana stroju kąpielowego – przebieranie i wysuszenie,
9. Po przebraniu dalsza gimnastyka rozgrzewająca, poprzez biegi i przysiady.
§6 Nie wolno zażywać alkoholu przed kąpielą.
§7 Klub nie bierze odpowiedzialności za kąpiele niekontrolowane i niewykonane zgodnie z zatwierdzonym i podpisanym regulaminem.

Program II Biegu Morsa w Sulejowie
10:00-10:30 – weryfikacja i rejestracja uczestników I Biegu Morsa w Sulejowie (Park Straży)
10:30-10:50 – przejazd na miejsce startu (we własnym zakresie)
11:00 – Start biegu (Hotel Podklasztorze)
11:30 - Zamknięcie mety biegu. (Park Straży)
11:30 – Wspólne Wielkie Morsowanie (Plaża przy Parku Straży)
11:40 – Ognisko, herbata, gorący posiłek dla uczestników biegu i morsowania
12:00 – Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród
13:00 – Zakończenie imprezy
Zapewniamy: pamiątkowy medal, pomiar czasu, posiłek regeneracyjny dla zawodników po ukończeniu biegu, zabezpieczenie medyczne, oznakowanie i zabezpieczenie trasy biegu, nagrody za pierwsze trzy miejsca w kategoriach: kobieta/mężczyzna ufundowane przez UM Sulejów
Obowiązuje: Regulamin II Biegu Morsa w Sulejowie
Rejestracja w formularzu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbvFFwQbwQnzp8-LOVXBWDlEoKrMk91rtV2hHovaik5PS5Rg/viewform
Weryfikacja przed morsowaniem. Regulamin Morsowania KS Amber
Program Wielkiego Morsowania w Sulejowie
10:00 -11:20 Weryfikacja uczestników morsowania (Park Straży)
11:20 – Rozgrzewka przed wielkim Morsowaniem w Sulejowie (Park Straży)
11:30 – Wspólne Wielkie Morsowanie (Plaża przy Parku Straży)
11:40 – Ognisko, herbata, gorący posiłek dla uczestników biegu i morsowania
13:00 – Zakończenie imprezy
Zapewniamy: Zabezpieczenie miejsca kąpieli przez ratowników OSP Sulejów, PSP Piotrków Tryb. Posiłek regeneracyjny po zakończeniu morsowania, niezapomnianą atmosferę.
Obowiązuje: Rejestracja w formularzu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbvFFwQbwQnzp8-LOVXBWDlEoKrMk91rtV2hHovaik5PS5Rg/viewform
Weryfikacja przed morsowaniem. Regulamin Morsowania KS Amber


Udział w biegu oraz morsowaniu jest bezpłatny,
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy