Скрининг за Psy-Help.Covid-19.

Моля внимателно прочетете и отговорете на следните въпроси обхващащи последните 10 до 14 дни.
Email address *
Забелязвате ли промяна в поведението си през посочения период ? *
Слабо.
Интензивно.
Наблюдавате ли негативна тенденция в мисленето си през посочения период? *
Слабо.
Интензивно.
Промени ли се емоционалният Ви контрол през посочения период? *
Слабо.
Интензивно.
Проявяват ли се необичайни за Вас соматични (телесни) оплаквания и промени в ежедневния Ви ритъм през посочения период? *
Слабо.
Интензивно.
Смятате ли, че имате нужда от психологична подкрепа, свързана с пандемията Covid - 19? *
Required
Submit
This form was created inside of Варненски Свободен Университет "Черноризец Храбър". Report Abuse