Справка за регистрираните случаи на агресия, насилие и тормоз в образавателните институции през учебната 2016/2017година
Детска градина/училище *
Your answer
Населено място *
Your answer
Код по НЕИСПУО *
Your answer
Брой регистрирани агресивни действия - физическа агресия *
Your answer
Брой регистрирани агресивни действия - вербална агресия *
Your answer
Брой регистрирани агресивни действия - автоагресия *
Your answer
Брой регистрирани агресивни действия - суицидни действия *
Your answer
Регистрирани прояви на нарушения на училищния ред - кражби *
Your answer
Регистрирани прояви на нарушения на училищния ред - вандализъм *
Your answer
Регистрирани случаи на тормоз (повтаряне на едни и същи агресивни действия за продължителен период от време) -физически тормоз *
Your answer
Регистрирани случаи на тормоз (повтаряне на едни и същи агресивни действия за продължителен период от време) - вербален тормоз *
Your answer
Регистрирани случаи на тормоз (повтаряне на едни и същи агресивни действия за продължителен период от време) - психически тормоз
Your answer
Регистрирани случаи на тормоз (повтаряне на едни и същи агресивни действия за продължителен период от време) - сексуален тормоз *
Your answer
Регистрирани случаи на тормоз (повтаряне на едни и същи агресивни действия за продължителен период от време) - кибертормоз *
Your answer
Регистрирани случаи на насилие (физическо, психическо или сексуално насилие, пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или вероятна вреда върху здравето, развитието или достойнството на детето) *
Your answer
Регистрирани случаи на агресия, насилие и/или тормоз от учители над родители и деца *
Your answer
Регистрирани случаи на агресия, насилие и/или тормоз от ученици или родители над деца *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms