แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร ปีการศึกษา2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รหัสนักศึกษา *
ข้อมูลส่วนนี้ให้ระบุเพื่อการตรวจสอบความครบถ้วนของนักศึกษาในการทำแบบประเมินเท่านั้น ไม่มีผลต่อกระทบอื่นใดกับนักศึกษา และข้อมูลส่วนนี้จะไม่มีการเปิดเผย
Your answer
1.1 เพศ *
1.2 ชั้นปีที่ *
1.3 สาขาวิชา *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Phetchaburi Rajabhat University. Report Abuse - Terms of Service