2018 m. balandžio 5 d. paraiškų teikimo mokymai pareiškėjams, kurie pagal priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ 2 kvietimą po projekto įgyvendinimo teiks viešąją paslaugą.
informuojame, kad atšaukiame 2018 m. balandžio 5 d. suplanuotus paraiškų rengimo mokymus pagal priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus Nr. 2.

Mokymai atšaukiami dėl artimiausiu metu planuojamų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto LR kultūros ministro 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. ĮV- 943, Nr. 1, pakeitimų.

This form was created using Google Forms. Create your own