תא, מבנה ותפקוד (עבור כיתה ז') - מטלת ידע קודם

שאלות המטלה מבוססות על הנושאים הנלמדים בבית הספר היסודי. מטרת המבדק היא לבחון את הידע הקודם של התלמידים.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question