TEST INIȚIAL Clasa a X-a
Evaluarea cunoștințelor dobândite în clasa a IX-a
Email address *
La adresa de e-mail, te rog să treci adresa profesorului de religie.
Bun venit pe „Platforma e-learning a profesorilor de religie din Arhiepiscopia Craiovei”!
Mult succes!
NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI:
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
LOCALITATEA:
CLASA: *
NUMELE ȘI PRENUMELE PROFESORULUI DE RELIGIE:
TEST INIȚIAL
Marchează răspunsurile corecte:
• Simbolul cerc ⭕ - răspuns unic (un singur răspuns este corect);
• Simbolul pătrat 🅾️ - răspuns multiplu (mai multe răspunsuri sunt corecte);
• Punctaj maxim 100 puncte. (90 p. + 10 p. din oficiu)
1. Adorarea este cultul suprem adus lui Dumnezeu, este forma absolută a iubirii omului pentru Dumnezeu. Selectează din citatele de mai jos care sunt posibilităţile de exprimare a cinstirii lui Dumnezeu: *
6 points
Captionless Image
a) Rugăciunea
b) Cinstirea sărbătorilor
c) Cinstirea sfinților
d) Cinstirea icoanelor
1) ”Înainte de toate, să faceţi cereri, rugăciuni, mijlociri, mulţumiri, pentru toţi oamenii” (I Timotei 2,1)
2) ”Adu-ţi aminte de ziua odihnei, ca să o sfinţeşti” (Ieșire 20,8)
3)„Mult poate rugăciunea dreptului” (Iacob 5,16)
4) „Îi cinstim pe sfinţi imitându-i” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
5)"Lăudaţi pe Dumnezeu întru sfinţii Lui!" (Ps. 150, 1)
6) ”Prin cele care Dumnezeu este cinstit, prin acelea se vor bucura şi slujitorii Lui” (Sfântul Ioan Damaschin)
2. Una dintre modalitățile prin care creștinii aduc cinstire Maicii Domnului este respectarea Sărbătorilor închinate Sfintei Fecioare Maria. Realizează corespondența între data de cinstire din coloana A și sărbătoarea creștină închinată Maicii Domului din coloana B: *
10 points
Captionless Image
a) Nașterea Maicii Domnului
b) Adormirea Maicii Domnului
c) Buna Vestire
d) Acoperământul Maicii Domnului
e) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
1) 15 august
2) 1 octombrie
3) 8 septembrie
4) 21 noiembrie
5) 25 martie
3. Privește cu atenție icoanele și realizează corespondența între persoana sfântă din coloana A și data de cinstire din coloana B: *
10 points
Captionless Image
a) Sfântul Ioan Botezătorul
b) Sfântul Ierarh Nicolae
c) Sfântul Mucenic Gheorghe
d) Sfântul Apostol Andrei
e) Sfânta Cuvioasă Parascheva
1) 14 octombrie
2) 30 noiembrie
3) 23 aprilie
4) 6 decembrie
5) 7 ianuarie
4. Realizează corespondența între textul Legii Vechi din coloana A și numărul poruncilor divine din coloana B și vei descoperii care sunt principalele datorii față de Dumnezeu: *
8 points
Captionless Image
a) Porunca I
b) Porunca I
c) Porunca III
d) Porunca IV
1) „Adu-ţi aminte de ziua odihnei, ca să o sfinţeşti.” (Ieșire 20, 8)
2) „Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în desert.” (Ieșire 20, 7)
3) „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Care te-a scos din pământul Egiptului şi din casa robiei, să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.” (Ieșire 20, 2-3)
4) „Să nu-ţi faci chip cioplit şi niciun fel de asemănare a niciunui lucru, să nu te închini lor, nici să le slujești.” (Ieșire 20, 4-5)ndul 4
5. Printre datoriile creștinului se numără și datoriile față de sine. Asociază fiecărei datorii față de noi înșine versetul potrivit: *
3 points
Captionless Image
a) „Un nume bun este mai de preţ, decât bogăţia." (Pilde 22, 1)
b) ,,Dar, mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care le leagă pe toate într-o armonie perfectă!”(Coloseni 13, 14)
c) „Căci oricine se înalţă pe sine se va smeri şi cel ce se smerește, pe sine se va înălţa.”(Luca 14, 11)
1) smerenia
2) cinstea de sine
3) dragostea de sine
6. Datoriile față de aproapele nostru sunt cunoscute sub numele de faptele milei trupești și faptele milei sufletești. Recunoaște care sunt faptele milei trupești și care sunt faptele milei sufletești din enunțurile de mai jos: *
12 points
Captionless Image
a) Faptele milei trupești
b) Faptele milei sufletești
1) Vizitarea celor bolnavi
2) Hrănirea celor înfometați
3) Iertarea celor ce ne-au greșit
4) Răsplătire răul cu bine
5) Mângâierea celor mâhniți
6) Îmbrăcarea celor goi
7. Pentru participarea la viaţă cultică a Sfintei Biserici avem nevoie de o pregătire atât sufletească cât și trupească. Apreciază cu A (adevărat) sau F (fals) afirmațiile care arată în ce constă această pregătire: *
7 points
Captionless Image
Adevărat
Fals
a) Creștinul trebuie să dea iertare tuturor celor cărora poate le-a greşit sau i-au greșit;
b) Participarea la sfintele slujbe, este bine să se facă de la început;
c) Pentru a ne putea bucura pe deplin de roadele slujbei este bine să rămânem până la sfârşitul ei
d) La intrarea în biserică, creştinul nu trebuie să lase orice grijă lumească deoparte;
e) Creștinii participă la sfintele slujbe în haine curate, de sărbătoare;
f) Cei care urmează să se împărtășească nu trebuie să aibă și o pregătire aparte;
g) Creștinul este bine să aibă o stare morală adecvată care să permită curăţirea de păcate.
8. Sfânta Liturghie reprezintă centrul trăirii creștine pe pământ și prefigurarea Împărăției lui Dumnezeu încă din această lume. În cultul ortodox, cunoaștem trei liturghii: *
3 points
Captionless Image
Required
9. Sfințirea omului este posibilă numai în comuniunea cu Dumnezeu în sânul Bisericii prin intermediul harului sfințitor transmis prin Sfintele Taine. Realizează corespondența între Sfintele Taine și semnificația lor în viața creștinului: *
12 points
Captionless Image
a) renașterea ca fiu al Bisericii
b) unirea cu Dumnezeu în chip tainic
c) împăcarea cu Dumnezeu
d) dobândirea peceții darurilor Duhului Sfânt
1) Sfânta Taină a Botezului
2) Sfânta Taină a Mirungerii
3) Sfânta Taină a Spovedaniei
4) Sfânta Taină a Euharistiei
10. Ascultă cu atenție rugăciunea Sfântului Efrem Sirul din videoclipul de mai jos și selectează virtuțile prin care un adevărat creștin, ajutat de harul Duhului Sfânt, ajunge să răspundă chemării lui Dumnezeu: „Fiți,dar, voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârșit este”! (Matei 5,48): *
3 points
Captionless Image
Required
Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul din Postul Mare - Doamne și Stăpânul vieții mele
11. Izvoarele religiei grecilor antici sunt arheologice, epigrafice, dar și literare. Identificați primele scrieri din Grecia antică: *
3 points
Captionless Image
12. Tradițiile și obiceiurile strămoșești ale unui popor constituie amprenta sa spirituală. Realizați corespondența între obiceiuri și categoria pe care o reprezintă: *
5 points
Captionless Image
a) Obiceiuri de Paște
b) Obiceiuri de Crăciun
c) Obiceiuri de Florii
1) Împodobirea bradului
2) Încondeierea ouălor
3) Sfințirea ramurilor de salcie
4) Sacrificarea mielului
5) Irozii
13. Prima carte tipărită în limba română este o carte bisericească. Vizionați videoclipul atașat și alegeți varianta corectă, referitoare la prima tipăritură în limba română:
*
4 points
14. Muzica poate să trezească în tineri emoţii atât pozitive cât și negative. Ascultă cu atenție corul din videoclipul de mai jos și identifică care este rolul muzicii în viața tinerilor:
*
4 points
Punctaj maxim 100 puncte. *
10 points
Felicitări pentru parcurgerea testului inițial! Mult succes în noul an școlar! Prin participarea la Ora de Religie, vei avea bucuria unei dezvoltări moral-religioase, în concordanță cu valorile creștine!
Apreciază în câteva rânduri, cum ți s-a părut testul inițial. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy