Varsling
Skjema for varsling av kritikkverdige forhold
Dette bør du tenke på før du varsler!
Arbeidsplassen din skal ha rutiner for varsling. Bli kjent med rutinen og følg den dersom den er i tråd med varslingsregelverket.
Prat med noen du stoler på før du varsler. Tillitsvalgte og verneombud kan være gode samtalepartnere.
Søk veiledning hos Arbeidstilsynet dersom du ikke har andre å rådføre deg med.
Vær oppmerksom på at arbeidsgiver har plikt til å belyse saken fra flere sider og kan komme med oppfølgingsspørsmål og motargument.
Varsling kan være ensomt. Ikke gå med bekymringer alene, men snakk med noen du stoler på.
Hvis du vurderer å varsle media og offentligheten, bør du tenke gjennom om du vil stå fram med navn eller varsle anonymt, og hvilke personlige belastninger dette kan medføre for deg og familien din.
Du kan lese mer om varsling på Arbeidstilsynets hjemmesider.
Varsle anonymt?
Hvis du varsler anonymt, unngår du at arbeidsgiver får kjennskap til navnet ditt. Du må imidlertid være oppmerksom på at anonym varsling kan begrense arbeidsgivers mulighet til å følge opp eller avklare innholdet i varselet. Ofte kan arbeidsgiver ha behov for flere opplysninger for å kunne følge opp varselet. Anonym varsling kan også begrense arbeidsgiverens mulighet til å gi deg tilbakemelding om at varselet er fulgt opp og håndtert.
Vil du varsle anonymt?
Navn og e-post i de to neste feltene er ikke obligatoriske. Bemerk deg at du ikke vil kunne få tilbakemelding på dette varselet hvis du ikke oppgir dette.
Ditt navn (Den som varsler)
Din e-post
Hva har skjedd? Er det et lovbrudd eller brudd på virksomhetens skriftlige etiske retningslinjer? Beskriv i detalj hele hendelsen. *
Hvem er involvert? *
Hvor skjedde det? Hvor ble det oppdaget? *
Når skjedde det? *
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
Har det skjedd flere ganger? *
Var det vitner tilstede? *
Hvem var vitner? (Ikke obligatorisk)
Tusen takk for at du varsler!
Varsling skal alltid håndteres konfidensielt. Det vil si at identiteten til den som varsler og opplysninger i saken ikke skal være kjent for flere enn strengt tatt nødvendig.

Den det varsles om, har rett til innsyn i personopplysningene som behandles om han/henne, og til å gi sin versjon av saken (kontradiksjon). Retten til innsyn og kontradiksjon kan noen ganger stå i motsetning til konfidensialitetsplikten. Dette dilemmaet kan løses ved at arbeidsgiver lager et notat som beskriver innholdet i varselet/det kritikkverdige forholdet. Slik kan den som det varsles om, få informasjon om forholdet slik at han eller hun kan forsvare seg.

Noen varsel om kritikkverdige forhold er anonyme og/eller inneholder påstander om trakassering eller utilbørlig atferd. Dersom det er få eller ingen vitner til den påståtte hendelsen, er saken vanskelig å undersøke uten å røpe identiteten til den som varsler
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy