แบบสอบถามความพึงพอใจลูกค้า/ผู้ใช้บริการปี 2565 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ
2. เพื่อสำรวจความต้องการในการเปิดให้บริการกิจกรรมใหม่

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามระดับความพึงพอใจในการรับบริการ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความต้องการและข้อมูล เพื่อการปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มเติมกิจกรรมให้บริการ
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ท่านต้องการให้ปรับปรุงการให้บริการ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามระดับความพึงพอใจในการรับบริการ *
5 = พึงพอใจมากที่สุด, 4 = พึงพอใจมาก, 3 = พึงพอใจปานกลาง, 2 = พึงพอใจน้อย ,1 = พึงพอใจน้อยที่สุด
5
4
3
2
1
1.การขอใบเสนอราคา
2.การรับ-ส่งเครื่องมือ
3.การสอบเทียบเครื่องมือ
4.การชำระค่าบริการ
5.การบริการหลังการสอบเทียบ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความต้องการและข้อมูล เพื่อการปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มเติมกิจกรรมให้บริการ

1.หาก ส.ส.ท. มีการเพิ่มบริการใหม่ ท่านสนใจ บริการใดมากที่สุด *
1.1 หากท่านสนใจทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ โปรดระบุเครื่องมือที่ท่านต้องการทดสอบความชำนาญ
1.2 หากท่านสนใจการสัมมนาให้ความรู้ด้านวิชาการ (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) โปรดระบุหัวข้อที่ท่านต้องการหรือสนใจ

2. การบริการขอบข่ายของการสอบเทียบ ส.ส.ท. สามารถตอบสนองธุรกิจของท่านได้เพียงพอหรือไม่

*
หากท่านเลือกไม่เพียงพอ/อื่นๆ  โปรดระบุขอบข่ายที่ท่านให้ความสนใจสอบเทียบเพิ่มเติม

3. ท่านพึงพอใจต่อการได้รับการแจ้งข่าวสาร โปรโมชั่นต่าง ๆ ของ ส.ส.ท.  

*
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ระดับความเข้าใจ ข่าวสาร และโปรโมชั่น
ความถี่ในการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่น
ช่องทางการแจ้งข่าวสารมีความเหมาะสม

4. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ของ ส.ส.ท. ด้านใดมากที่สุด (จัดลำดับ)

*
5 = พึงพอใจมากที่สุด, 4 = พึงพอใจมาก, 3 = พึงพอใจปานกลาง, 2 = พึงพอใจน้อย ,1 = พึงพอใจน้อยที่สุด
5
4
3
2
1
ความรู้และความเชี่ยวชาญ ในการดำเนินงาน
ความสุภาพ และคุณภาพการให้บริการ
การช่วยเหลือ และความเข้าใจ ใส่ใจในการให้บริการ
5.ท่านได้รับความสะดวกในการส่งเครื่องมือสอบเทียบกับ ส.ส.ท เพียงพอหรือไม่ *
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
สถานที่ในการให้บริการ
เวลาในการให้บริการ
ส่วนที่ 3
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ท่านต้องการให้ปรับปรุงการให้บริการ
เพื่อเป็นการแทนคำขอบคุณ ส.ส.ท. ขอมอบของที่ระลึก (50 ปี ส.ส.ท.) หากท่านประสงค์ยินดีจะรับ ของที่ระลึก โปรดยินยอมให้ข้อมูล (ชื่อ/บริษัท/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์/อีเมล) เพื่อนำส่งให้ท่าน *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). Report Abuse