ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภูพานวิทยา ปีการศึกษา 2563
**เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ***
ให้นักเรียนสมัครกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ และสามารถดูรายชื่อการสมัคร และติดตามข่าว ประกาศต่างๆ ของทางโรงเรียนได้ที่เว็บไชต์ทางโรงเรียนภูพานวิทยา (http://www.pupan.net/)
ระดับชั้นที่นักเรียนสมัคร *
คำนำหน้า
ชื่อ - สกุลของนักเรียน *
Your answer
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน *
Your answer
วัน/เดือน/ปีเกิดของนักเรียน (ตัวอย่าง 23/03/2549) *
Your answer
กรุ๊บเลือด
ชื่อ - นามสกุล (บิดา) *
Your answer
อาชีพ *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ (กรณีไม่มีเบอร์โทรศัพท์ให้กรอกเป็น เลข 0)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (มารดา) *
Your answer
อาชีพ *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ (กรณีไม่มีเบอร์โทรศัพท์ให้กรอกเป็น เลข 0)
Your answer
ภูมิลำเนาเดิมของนักเรียน *
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบันของนักเรียน *
Your answer
ชื่อสถานศึกษาเดิมของนักเรียน *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ภูพานวิทยา. Report Abuse