НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Предизвикателства и предпоставки за насърчаване на цифровата грамотност, цифровите умения и формирането на трансверсални умения у младите хора с цел по-ефективно и ефикасно цифрово приобщаване и достъп до пазара на труда", 29 септември - 2 октомври, 2016г., гр. Варна
The form НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Предизвикателства и предпоставки за насърчаване на цифровата грамотност, цифровите умения и формирането на трансверсални умения у младите хора с цел по-ефективно и ефикасно цифрово приобщаване и достъп до пазара на труда", 29 септември - 2 октомври, 2016г., гр. Варна is no longer accepting responses.
Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.
This form was created using Google Forms. Create your own