Zgłoszenie na Fundament Ćwiczeń Duchowych
Poprzez niniejszy formularz możesz zgłosić chęć udziału w rekolekcjach ignacjańskich organizowanych w Domu Diecezjalnym TABOR w Rzeszowie. Samo zgłoszenie nie gwarantuje udziału. Musi zostać potwierdzone przez Dom Rekolekcyjny.

5-dniowe rekolekcje Ćwiczeń Duchowych są traktowane jako etap wstępny do rekolekcji ignacjańskich, w którym rekolektant uczy się przedłużonej modlitwy medytacyjnej opartej na Słowie Bożym, codziennego rachunku sumienia, korzystania z kierownictwa duchowego oraz wyciszenia wewnętrznego i milczenia zewnętrznego.

W rozważaniach wspólnych, jak też w codziennej osobistej modlitwie będą podjęte m.in. następujące tematy: doświadczenie Boga jako Ojca dającego życie, życie ludzkie jako wielki dar, cel ludzkiego życia, odpowiedzialność za życie, zranienia życiowe i ich uzdrowienie, Jezus Chrystus drogą do Ojca.

Kiedy i gdzie?
Termin: 11 - 16 lutego 2018 r.
Miejsce: Dom Diecezjalny TABOR, Rzeszów, ul. Połonińska 25
Koszt rekolekcji: 580 zł za pokój 1-osobowy lub 430 zł za pokój 2-osobowy*

*Jeżeli koszty rekolekcji stanowią dla Ciebie problem - prosimy o kontakt z Recepcją: 533 833 399 lub ks. Danielem Drozdem: 501 267 435

Regulamin rekolekcji
1. Rekolekcje są prowadzone w Tradycji Kościoła Katolickiego i zgodne z jego Magisterium.

2. Rekolekcje mają charakter zamknięty i tylko zarejestrowani uczestnicy mają prawo w nich uczestniczyć. Rejestracja na rekolekcje odbywa się przez internet.

3. W rekolekcjach nie mogą uczestniczyć osoby poniżej 20 roku życia.

4. Warunki owocnego uczestnictwa w rekolekcjach Fundamentu Ćwiczeń Duchowych:
- zdolność do zachowania pełnego milczenia, w tym: wyłączenie telefonu komórkowego i nie korzystanie z urządzeń łączących z internetem
- zdolność do osobistej przedłużonej modlitwy (medytacja, kontemplacja) 3-4 razy dziennie po ok. 45-60 min.
- wewnętrzna równowaga psychiczno-duchowa
- szczera wola spotkania z Bogiem i podjęcia trudu rekolekcyjnego
- zgoda na codzienną rozmowę z kierownikiem duchowym o swoich osobistych przeżyciach na modlitwie
- otwartość i gotowość do dzielenia się doświadczeniem rekolekcji z osobą towarzyszącą w Ćwiczeniach duchowych.

5. Przyjęcie na rekolekcje następuje dopiero po dokonaniu wpłaty rekolekcyjnej. UWAGA!!! W razie niemożliwości dotarcia na rekolekcje, uprzejmie prosimy o pilny kontakt i/lub zorganizowanie za siebie zastępstwa, gdyż wpłata rekolekcyjna może nie podlegać zwrotowi.
O zorganizowaniu przez siebie zastępstwa prosimy uprzedzić recepcję wysyłając wiadomość e-mail na adres recepcja@tabor.rzeszow.pl zawierającą potrzebne dane osoby zastępującej (patrz formularz).

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub osób zaproszonych, przeniesienia terminu i odwołania rekolekcji z przyczyn nie zawinionych przez organizatorów.

7. Podczas trwania rekolekcji organizator może wykorzystywać urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku.

8. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku i głosu zarejestrowanego podczas trwania seminarium zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (tj.Dz.U. 2017 poz. 880 z poz. zm.)

9. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu niezbędnym do realizacji procesu rejestracji, oraz otrzymywania drogą elektroniczną informacji od organizatora zgodnie z Ustawa z dnia. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 97 Nr 133 poz. 883.

10. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i nikotyny oraz innych środków odurzających.

11. Parking rekolekcyjny znajduje się za bramą nr 2 (od strony firmy Handlopex) bezpośrednio przy Budynku "C".

12. Uczestnicy rekolekcji zobowiązują się także do:
- przestrzegania regulaminu wewnętrznego Domu Diecezjalnego TABOR, w którym rekolekcje są prowadzone,
- stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów i służb porządkowych,
- noszenia w widocznym miejscu przez cały czas trwania rekolekcji swoich identyfikatorów,
- zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.

13. W razie pytań prosimy o wiadomość e-mail na adres: recepcja@tabor.rzeszow.pl bądź pod numerami telefonu 533 833 399 (7.00 do 15.00) lub 570 345 210 (15.00-18.00).

Akceptuję regulamin *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Katolickie Stowarzyszenie Tabor. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms