Zgłoszenie zawodnika do Gminnych Zawodów Wspinaczkowych 30.11.2019
KLAUZULA INFORMACYJNA:
W związku z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana/Państwa dziecka danych osobowych jest Niepołomickie Stowarzyszenie Sport Art z siedzibą w Niepołomicach, os. Kaptarz 40, 32-005 Niepołomice, tel. 500 396 275
2. Dane osobowe Pana/Pani/Państwa dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. e (tj. na podstawie zgody) ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu organizacji zawodów wspinaczkowych oraz promocji działań podejmowanych przez organizatora.
3. Pana/Pani/Państwa dziecka dane osobowe przechowywane będą przez czas określony w umowach z grantodawcami współfinansującymi realizowane przez NSSA zadania publiczne lub do czasu cofnięcia zgody.
4. Odbiorcami danych osobowych uczestników zajęć organizowanych przez NSSA mogą być związki sportowe, organizatorzy konkursów i zawodów, do których będą zgłaszać się uczestnicy, grantodawcy współfinansujący zadania realizujące przez NSSA.
5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Email address *
Imię i nazwisko zawodnika *
Your answer
Płeć *
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Kategoria wiekowa w zawodach *
Miejscowość zamieszkania *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder. Report Abuse