แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานฐานข้อมูล IEEE/IEL Electronic Library (IEL)
**ข้อมูลของท่านมีประโยชน์อย่างมากต่อการบอกรับ / ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล
Email address *
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม *
1. ความง่ายในการสืบค้น *
Required
2. ข้อมูลตรงกับความต้องการ *
Required
3. ฐานข้อมูลมีประโยชน์ต่อการเรียน การสอน การวิจัย *
Required
4. ศูนย์บรรณสารฯ ควรบอกรับฐานข้อมูลนี้ *
Required
5. มีฐานข้อมูลใดที่ท่านอยากแนะนำให้ศูนย์บรรณสารฯ บอกรับ (โปรดระบุ) *
6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ (โปรดระบุ) *
ขอบพระคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Mae Fah Luang University. Report Abuse