ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» προσπαθεί διαρκώς να συλλέγει στοιχεία που θα βελτιώσουν τις παρεχόμενες Υπηρεσίες της προς τους Δικαιούχους του προγράμματός της. Θα εκτιμούσαμε ιδιαιτέρως εάν αφιερώνατε λίγα λεπτά από το χρόνο σας για να συμπληρώσετε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο. Για κάθε θέμα που παρατίθεται παρακαλούμε να επιλέξετε το βαθμό ικανοποίησης και το βαθμό σημαντικότητας για εσάς.

Σημείωση : τα πεδία με αστερίσκο, είναι υποχρεωτικά.

Επωνυμία Δικαιούχου Φορέα : *
Your answer
Ονοματεπώνυμο
Your answer
Τηλέφωνο :
Your answer
Ημερομηνία *
MM
/
DD
/
YYYY
1. Χρόνος ανταπόκρισης της Υπηρεσίας μας σε αιτήματα / θέματα που σας ενδιαφέρουν. *
Μηδενική
Μικρή
Μέτρια
Μεγάλη
Πολύ Μεγάλη
Ικανοποίηση
Σημαντικότητα
2. Ενημέρωση που σας παρέχει η Υπηρεσία μας όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο των πράξεων που υλοποιείτε. *
Μηδενική
Μικρή
Μέτρια
Μεγάλη
Πολύ Μεγάλη
Ικανοποίηση
Σημαντικότητα
3. Επαρκής αιτιολόγηση των απαντήσεων που λαμβάνετε σε ερωτήματα σας *
Μηδενική
Μέτρια
Μικρή
Μεγάλη
Πολύ Μεγάλη
Ικανοποίηση
Σημαντικότητα
4. Υποστήριξη και εκπαίδευση που σας παρέχει η Υπηρεσία μας στην υλοποίηση των πράξεων. *
Μηδενική
Μικρή
Μέτρια
Μεγάλη
Πολύ Μεγάλη
Ικανοποίηση
Σημαντικότητα
5. Διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των πράξεών σας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. *
Μηδενική
Μικρή
Μέτρια
Μεγάλη
Πολύ Μεγάλη
Ικανοποίηση
Σημαντικότητα
6. Συμπεριφορά και συνεργασιμότητα των στελεχών της Υπηρεσίας μας που παρακολουθούν τις πράξεις που υλοποιείτε. *
Μηδενική
Μικρή
Μέτρια
Μεγάλη
Πολύ Μεγάλη
Ικανοποίηση
Σημαντικότητα
7. Συνεργασία σας με την Υπηρεσία στη διεξαγωγή ελέγχων και στη σύνταξη των απαιτούμενων εκθέσεων. *
Μηδενική
Μικρή
Μέτρια
Μεγάλη
Πολύ Μεγάλη
Ικανοποίηση
Σημαντικότητα
8. Γενικότερη συνεργασία σας με την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ. *
Μηδενική
Μικρή
Μέτρια
Μεγάλη
Πολύ Μεγάλη
Ικανοποίηση
Σημαντικότητα
9. Ποιες δραστηριότητες της Υπηρεσίας μας πιστεύετε ότι χρειάζονται βελτίωση και σε ποια σημεία;
Your answer
10. Αναφέρατε οποιαδήποτε πρόταση σας σχετικά με τα πεδία των υπηρεσιών που σας παρέχουμε, τα οποία πιστεύετε ότι χρήζουν βελτίωσης.
Your answer
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service