בחן את עצמך: How Gameful Are you?

עד כמה הינך בעל גישה מישחקית להצלחה? לפניך שאלון קצר שבו עליך יש לסמן באיזה מידה ההיגדים המופיעים מטה מתארים אותך באופן נכון
(0 - בכלל לא, 3 - נכון מאד). בין כל המשתתפים נגריל פגישת ייעוץ בשווי 500 ש"ח.
פרטיותך חשובה לנו והמידע שתעביר לנו לא יועבר לשום צד או גורם שלישי.
  Must contain
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2015 © juloot interactive כל הזכויות שמורות

  *ההיגדים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.