แบบทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ม.1-3
ชื่อ-สกุล *
Your answer
โรงเรียน *
ระดับชั้น *
Your answer
คำชี้แจง.....ให้นักเรียนเขียนหรือพิมพ์คำตอบที่ถูกต้องลงในข้อคำถามต่อไปนี้
ข้อคำถามมีทั้งหมด 30 ข้อ.............................................. ใช้เวลา 30 นาที
1. What is your name?
Your answer
2.What is your surname?
Your answer
3.What’s your nickname?
Your answer
4. Where are you from?
Your answer
5.How old are you?
Your answer
6. What color do you like?
Your answer
7.What animal do you like?
Your answer
8.Who is your best friend?
Your answer
9. Where do you study?
Your answer
10.What do you want to be in the future?
Your answer
11. How many people are there in your family?
Your answer
12. What’s your father’s name?
Your answer
13.What’s your mother’s name?
Your answer
14.What’s your brother’s name?
Your answer
15. What’s your sister’s name?
Your answer
16. What does your father do?
Your answer
17.What does your mother do?
Your answer
18.What does your brother? /What does your sister do?
Your answer
19. How old is your father?
Your answer
20.How old is your mother?
Your answer
21. What is your school’s name?
Your answer
22. How do you go to school?
Your answer
23. How many teachers are there in your school?
Your answer
24. Who is the director of school?
Your answer
25. What is your teacher’s name?
Your answer
26. How many students are there in your classroom?
Your answer
27. What subject do you like ?
Your answer
28. What sport do you like?
Your answer
29. What food do you like?
Your answer
30. What is your hobby?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy