แบบประเมินความพึงพอใจในการสร้างเว็บไซต์ให้กับหน่วยงาน

โปรดทำเครื่องหมายลงในวงกลม ตามความคิดเห็นของท่าน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question