Prieskum cyklistov odkiaľ - kam jazdíme v Žiline

Pomôžte nám lepšie plánovať cyklotrasy, napíšte odkiaľ kam jazdíte na bicykli po Žiline a koľko jázd na bicykli v priemere za deň urobíte. Napr. vykonáte 3 cesty na bicykli za deň - 1. z domu do práce.2.z práce - do obchodu.3 z obchodu domov. (Formulár počíta max. so 6 cestami za deň). Pokiaľ odchádzate z domu a potom sa do neho vraciate, tak musíte vykonať za deň min. 2 cesty.
Veľmi by nám pomohlo, keby ste nám napísali z akej mestskej časti jazdíte a taktiež, vašu trasu po uliciach.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question