LISTA REZERWOWA Formularz zgłoszenia na Walne Zgromadzenie oraz piknik rodzinny Polskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourette'a
Zapraszamy na spotkanie członków oraz sympatyków Stowarzyszenia, które odbędzie się 21 września br. (sobota), w Centrum Barnabitów w Warszawie (ul. Smoluchowskiego 1).
Ramowy program spotkania:
11:00-11:30 Walne Zebranie PSST
11:30-11:45 przerwa kawowa
11:45-13:45 wykłady specjalistów
14:00- ??? piknik rodzinny
Prosimy o wypełnienie osobnych formularzy dla każdego z przyjeżdżających członków rodziny (w przypadku osób niepełnoletnich wypełnia rodzic/opiekun prawny)
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
*
adres e-mail *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Czy jest Pan/Pani członkiem Polskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourette'a? *
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette'a z siedzibą w Warszawie, w celu przeprowadzenia rekrutacji na spotkanie członków oraz sympatyków Stowarzyszenia w dniu 21 września br. (sobota), w Centrum Barnabitów w Warszawie (ul. Smoluchowskiego 1).
*
Informacja
Administratorem danych będzie Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette'a z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-031), przy ul. Szpitalnej 5/5 ("Stowarzyszenie") oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne, osobowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów, ale będące jej partnerami, z którymi stale współpracuje.
Ze Stowarzyszeniem można skontaktować się pod adresem: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5; telefonicznie: 22 828 91 28 wew. 110; mailowo: tourette@tourette.pl
Celem przetwarzania danych jest rekrutacja na spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia, które odbędzie się 21 września br. (sobota), w Centrum Barnabitów w Warszawie (ul. Smoluchowskiego 1)
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w formularzu.
Okres przechowywania danych osobowych - do momentu zakończenia Konferencji.
Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane Fundacja może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Fundacji oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Ponadto, z uwagi na korzystanie w procesie rekrutacji z narzędzi Google wskazujemy, iż Twoje dane zostaną powierzone do przetwarzania grupie Google.
Przysługują Pani/Panu m.in następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
- prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych,
- prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
- prawo przenoszenia danych,
- prawo żądania usunięcia danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo uzyskania dodatkowych informacji od Inspektora Ochrony Danych,
- prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Podstawą prawną danych w celu świadczenia usług jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (art.9 ust. 2 pkt h) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

*
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service